Kim Mirasyedi?

Ruhumuzu saran “Büyük Türkiye Rüyamız” vardı bizim.

Gözlerimizi ufukların ve zamanın ötesine “Büyük Türkiye Rüyamız” için dikmiştik biz. 

İnançla, imanla ve bilimle, emek ve sabırla rüyamızdaki büyük Türkiye’yi yaratacaktık.

Kuracağımız güçlü Türkiye’ye doğru alıp götüren; tarihimizden, kültürümüzden, inançlarımızdan fışkıran büyük ülkümüz vardı.

Ateşi soğumuş medeniyetimizi aşkla, sevgiyle, ilimle yeniden ihya etmek için yola çıkmıştık.

Körpe yüreklerimizde kükreyen, aşkla, vecdle çalkanıp köpüren o deniz ne denizdi!

Bütün hayallerimizde uğuldayan, yarattığımız o rüzgâr ne rüzgârdı!

Fedakârlığın, feragatin beslediği sevginin, muhabbetin hayat verdiği o iklim ne iklimdi!

O iklimde yufka yüreklilere yer yoktu, çünkü yufka yüreklilerin aşamayacağı çetin yoldu bu yol.

İslam’ın ahlakından, faziletinden Türklüğün şuur kaynağından beslenen bir davamız vardı bizim.

Bu dava Türkiye’yi çağlar üzerinden aşırıp ilimde, fende kalkınmış mutlu müreffeh Türkiye’yi kurma davasıydı.

Bu yol Milliyetçi hareket yolu, ülkücü hareket yoluydu.

Onun için bu yolda aşkı tanımadan gök ekinler gibi biçilmiş, binlerce şehit vermiştik.

Onun on binlerce Yusuf yüzlü yusufiyelerde çile çekmiş, ömür tüketmiş, istikballerini, sağlıklarını kaybetmişti.

Arkadaşını satanların, yuvasından atanların topu, bir sokak kaltağına değişilen kutlu bir yoldu bu yol.

Ve önde arkasına bakmadan yürüyen o adam, ne adamdı!

Günü değil zamanı yaşayan bir adam!

Ayaklarının ucuna değil, ufuklara bakan, ufukların ötesini gören bir adam.

Ufuklara bakmayı, ufukların ötesini görmeyi öğreten bir adam.

Vatan, millet sevgisini, esir Türk ellerine hürriyet meşalesini gönüllerde tutuşturan bir adam.

Turan ülküsünü gönüllere ibadet anlayışıyla gergef, gergef azimle, sabırla, dokuyan bir adam.

Bayrağı burçlara dikecek ülkü bayraktarlarının her birini bir taşın altından bulup çıkartan, tesbih dizer gibi; bir, bir yan yana getirip, vatan uğruna, millet uğruna, Büyük Türkiye Rüyası uğruna adanmış bir nesil yetiştiren bir adam.

Öyle bir nesil ki; kimse yok mu demeden ben varım diyen, ak sütün içinde ak kılı görecek kadar keskin bakışlı bir nesil.

Dağa, taşa, dört bucağa “Kanımız aksa da zafer İslam‘ındır” diye haykıran bir nesil.

Ruhunda fırtınalar kopan, kendi rüzgârına kanat açmış bir nesil!

 Ruhumuzda fırtınalar yaratan o adam, kar fırtınalarının savrulduğu bir bahar gününde fırtınalı  hayatına veda etti.

İşte bu dava, bu nesil, bu ideal, o adamın mirası.

O miras, ülkücü neslin idealleri, acıları, ıstırapları, emeği, çilesiydi.

O miras, örsle çekiç arasında dövüle, dövüle şekillenmiş, olgunlaşmış bir neslin, bir davanın adı.

Acı çekmeden, emek vermeden kazanılanı hovardaca harcayanlar mirasyedidir.

O davayı, günlük çıkarları için vicdan, ahlak, insaf, insanlık ölçülerini rafa kaldıran zamane mirasyedidir.

Köhne hırsız düzenin bekçilerinden aldıkları emirle Ülkü devlerini baba evinden kovanlar mirasyedidir.

Ali Güngörleri, Sami Balları, Ramiz Ongunları, Orhan Çavuşoğullarını, Necati Dalgıçları, Sinanları ve daha nice ülkü devlerini şeytana şapka çıkarttıran hilelerle, desiselerle, bin bir çeşit ahlaksızlıklarla iftiralarla karalayıp yok edenler mirasyedidir.

Hocaların hocası, Mustafa Kafalıyı mahkemeye veren, vefadan ari ahlak fukaraları mirasyedidir.

O adamın, kasıp kavuran fırtınada Ankara’ya toplayıp aziz na’şıyla kenetlediği milyonları çil yavrusu gibi dağıtanlar mirasyedidir.

Küçük hesaplar uğruna ülkücüyü ülkücüye düşman edenler, ülkücü ruhu yok edenler mirasyedidir.

Ülkücü ruhu yok etmek için otağımızı pavlovun şartlandırma laboratuvarına döndürenler mirasyedidir.

Biliyorum iradesini ihanete ipotek etmiş düşünme, sorma, sorgulama melekesini kaybetmiş, bir işaretle saldırmaya hazır İvanoviç Pavlovu kıskandıracak şartlandırmalara tabi olmuş kafalar hemen saldırıya geçecekler.

Ellerine tutuşturulmuş yaftayı yapıştırmaya, ezberletilmiş iftiraları savurmaya başlayacaklar.

Onlara sözüm şudur ki; vicdanınızı dinleyin ve Ülkücü olun. Ülkücü geçinenlerin, Ülkücülükten geçinenlerin maşası olup, o adamın mirasına ihanet edenlerin günahlarının ortağı olmayın. 

 Zira “İnsan haysiyet ve şahsiyetine hürmet zihniyetini” yok edenler mirasyedidir.

YORUM EKLE