Kara Yanvar

20 Ocak (Yanvar) 1990 yayılmacı kanlı Rus emperyalizminin Kadim Türk yurdu Azerbaycan da kanlı yüzünü bir daha sergilediği kara gün. Kara Yanvar. Ocağı karartanların odu, ocağı kararsın.

Yayılmacı Rus emperyalizminin devlet ideolojisi olarak benimsediği, yalancı cennet reçetesi Marksizm 1970 li yıllarda çöküşe geçmiş, 1980 li yıların başına gelindiğinde iflas etmişti. 1980 li yılların başında yeni stratejilerle çıkış yolu arayan Rusya da, önce Leonid Brejnev’in ölümü, yerine gelen Yuri Andrapov ve Konstantin Çernenko’nun da birer sene arayla ölümü ile oluşan yönetim istikrarsızlığı ekonomik ve sosyal çöküş yaşayan Sovyet sisteminin sonunu getirdi.

Safralarından kurtulup yeniden kutup başı olmayı öngören Rusya’nın yeni stratejisinin uygulaması, 1985 te Mihail Gorbaçov’un göreve gelmesiyle hız kazandı. Bu stratejiyi uygularken coğrafi stratejisi ve zengin Hazar petrolleri sebebiyle Azerbaycan’a karşı sinsi ve özel bir plan uygulandı. Azerbaycan’ı kontrol altında tutmak için 1986’dan itibaren Ermenileri sürekli Azerbaycan’a karşı kışkırtıp, demografik yapısını bozduğu Karabağ’ın Ermeni yoğunluklu yerlerinde yapılan sözde referandumla 1988 de bağımsızlığını ilan etmesiyle başlayan gerilim Karabağ’ın Ermeni çoğunluklu meclisinin Ermenistan’a iltihak kararı alması Azerbaycan’ı ayaklandırdı ve Ermenileri 1988 yılında Rus ordusunun desteği ile Azerbaycan’a saldırttı. Bugün Kırım da uygulanan referandum maskeli işgal planı da, Karabağ da denenmiş planın son versiyonudur.

Bir plan dâhilinde sistemli olarak yürütülen Ermeni tahriklerinin ve muhtelif KGB provokasyonlarının sonunda Azerbaycan Türk’ünün sokağa dökülmesini, Ruslarla birlikte hareket eden Ermenilerin Rusların Ermenileri kullanmasına karşı çıkan Ermenilere karşı yaptıkları öldürme olaylarını Azerbaycan Türküne mal ederek Ermenileri koruma, asayişi sağlama bahanesiyle 1990 da 19 Ocak Cuma gününü 20 Ocak Cumartesi gününe bağlayan gece çoğunluğu Ermenilerden oluşan Kızılordunun 4. Ordu birlikleri Bakü’yü işgal edip 117 si Azerbaycan Türkü olmak üzere 133 insanı katletti. Daha sonraki günlerde katledilenlerle birlikte toplan 179 kişi katledilirken 746 kişi yaralanmış, 400 ün üzerinde insan tutuklanmıştır.

Rusya, bu katliamla bir yandan Ermenilerin arkasında olduğunu, Ermenilerin daha sonra yapacakları Soykırımlarda yanlarında olacağını göstererek katliamlar için cesaretlendirirken, diğer yandan Türklerin karşısında olduğunu gösteriyor, diğer bir yandan da Sovyet sistemi içinde ezilen sömürülen toplulukların bağımsızlık isteklerine karşı gözdağı veriyordu. Türk kanı akıtılarak birileri korkutuluyor, birileri Türk kanı dökmek için cesaretlendiriliyordu.

Ancak Azerbaycan Türkü yılmadı. Hürriyet yolunda M. Emin Resulzade’nin, Ahmed Cevadın yükselttiği bayrağı, torunları daha yükseğe çıkartmak için Rus-Ermeni işbirliğine boyun eğmedi. Vatanın kalbi Aziz Bakü hürriyet yolunda bir daha asil Türk kanıyla sulandı. Yüz yılardır Türk kanı dökmekten sadist, fetiş zevk alan yayılmacı Rus şovenizmi 20. Yüzyıl biterken, katledilenler Türk ve Müslüman olduğu zaman körleşen, sağırlaşan medeni(!) dünyanın gözünün içine baka, baka 20 Ocak 1990’da Türk civanlarını öz yurtlarında tank paletlerinin altında ezdiler. Gök ekin biçer gibi, gülfidanlarını lanet kalaşinkoflarıyla biçtiler.

Ne gam, vatan uğrunda, hürriyet yolunda, ay yıldızlı bayrağına al rengi verenlere selam olsun…
Ne gam, toprağı vatan, bayrağı bayrak yapanlara selam olsun…
Ne gam, Allah yolunda şehitler kervanında başçı olan fidanlara selam olsun…
Bir Hilal uğruna tertemiz anlından vurulup, vatanın sinesinde yatanlara selam olsun…

O fidanlar ki kör, sağır dünyaya bir daha haykırdılar; Türk’e zincir vurulmaz!
O fidanlar ki bir daha gösterdiler; başsız börk, tahtsız Türk olmaz!
O fidanlar ki kanlarıyla bir daha tarihe not düştüler; Şanlı Azerbaycan köle olmaz!

Evet, medeni(!) dünya aralıksız 150 yıldır Türk kanı dökmeye doymadı, Türk milleti de aralıksız 150 yıldır kanını akıtmaktan yılmadı. Çünkü zorbalığı, işgali, ahlaksızlığı, gaspı, soygunu, adaletsizliği, haksızlığı hak gören medeni (!) dünyanın medeniyet anlayışı; Müslüman Türk kanı dökmeyi medeniyet saymakta. Zalimin karşısında mazlumun, ahlaksızın karşısında ahlakın, esaretin karşısında hürriyetin, adaletsizliğin karşısında adaletin, gaspın, soygunun karşısında dürüstlüğün, Hakkın yolunda hakkın temsilcisi olan Türk Milleti, Hak yolunda kan verirken Türk-İslam medeniyetine can veriyor.

Hak yolda can veren canlara selam olsun.

YORUM EKLE