İsrafa Yönelik Bir Bakış Açısı

Sizlere bir bakış açısı sunmak istedim.Sadece BİLDİĞİNİZ bir konuda bakış açısı.

Bir zamanlar ceddim Osmanlı 3 kıtaya hükmediyordu.Yönetimi içerisinde onlarca devlet ve onlarca millet barınıyordu.Bir o kadarıda yönetimi altına girmek istiyordu.İsterseniz tarafsız tarihçilerin eserlerini okuyunuz. Ceddimin 3 kıtaya hükmettiği yıllarda da israfa yönelik saltanat yok idi.Hükümdar ve ailesi mütevazi bir hayat sürüyordu.Dini açıdan israf haramdı.Kul hakkıydı.Hesabını yaradanına verecekti.

”Devleti yaşat ki millet yaşasın,”Milleti yaşat ki devlet yaşasın”düsturları doğrultusunda devletin zarar görmemesi için evlatlarını,kardeşlerini katlediyorlardı.Bu anlayışında hesabını Allaha kendileri vereceklerdi. Görevli kadıların huzuruna ayakta çıkıyorlar ve hesaba çekiliyorlardı.İlahi adalete hesap verebilmek içinde oralarda görevli kadılar ehil insanlardan oluşuyordu.Bu ve benzeri davranışlar ceddim ile gurur duyabileceğim konulardan bir kaçıdır.

Töremizde ahlaksızlık sayılan bir çok konu topluma kesinlikle yasaklanmıştır.Hırsızlık en büyük ahlaksızlık sayılmaktaydı.

Devlet memuru olamamak için baş etkendir bu tür ahlaksızlıklar.Ya ilahi adalet ne der acaba bu konuda.Osmalı 3 kıtaya hükmederken.Gemileri karada yürütürken.Camiler inşaa ederken dahi kul hakkını gözetmiştir. Allah’ın kulları arasında,devletin tabası içinde hiç kimseyi ayrıştırmamıştır. Her daim birlikten bütünlükten bahsederek yücelmiş ve adaletle hükmetmiştir.Ne zaman ki ayrılık tohumları ekilir olmuş,kocaman imparatorluk onlarca parçalara bölünmüştür.Irki ayrılıklar,Mezhepsel ayrılıklar körüklendikçe devlet küçülmüş ve bugünkü sınırları içerisinde sıkışmıştır.

Haçlıların emperyalist güçlerin hayalleri sona erdi mi zannediyorsunuz. Sevr haritalarını bizlere unuttursalar bile kendileri unutmadılar.Ülke topraklarımızın üzerinde hayalleri tükenmemiştir.Çünkü öyle bir coğrafyada yaşıyoruz.Tarihi Medeniyetleri müzeler de görebilmek mümkündür.Tarihi kültürel mirasımızın bile takipçisi olamadan yaşayan, yetişen gençlik ile ancak emperyalistlerin,haçlıların oyuncağı oluruz.

Bugünün yöneticileri hangi anlayışla saraylar yaparlar.Saray uçaklarla dünyaları turlarlar.Bizim bilmediğimiz bir iradeleri güçleri mi vardır dünya üzerinde.Kaç kıtaya hükmederler.ÜÇ kıtanın bakiyesi olan Misaki Milli sınırlar içerisinde ki toprakları mı koruyabiliyorlar.

Hani garantörlüğümüz altında ki Kıbrıs.Hani ülkemiz dışındaki Süleyman Şah Saygı karakolu ve Türbesi.Türkiye Cumhuriyeti Devletini idare edeceklere tavsiyemdir.İlahi adaleti iyi öğreniniz.Töreyi,Milli tarihi iyi öğreniniz.Atasözlerimizi iyi değerlendiriniz.Kibirden kurtulunuz.Yalanı terk ediniz.Milleti küçümsemeden birliğini koruyunuz.

Şimdiki saraylılar bunları koruyamamaktan utanmaları gerekirken saraylar kurma hakkını nereden buluyorlar ve kimden alıyorlar.Çevremizde hiç bir dost ülke bile bulunmazken bu ihtişam kimin içindir.Kime gözdağı verme mücadelesidir.Devlet vatandaşına güç gösteremez.Eğer gerçekten bu milletin köleliğine talipsen.Güç gösterisi düşmana korkutmak amacıyla yapılır.Milletin yönetimine talip olanlar aynı zamanda onun hizmetkarıdır. Hizmetkarlar da saraylarda hüküm süremezler.Töremizde de yoktur.İlahi adalet ise israfı,savurganlığı,küstahlığı,yalanı,talanı men eder.Mutlak emirdir.Yasaktır.Hesabını kullara vereceği,helallik alacağı bir yasaktır.Kul hakkıdır.

Devletimizin her kademesinde ki yöneticilerin hayatlarından ahlaksızlıkları çıkarmalarıyla.Toplumda bu tür kötü değerlerin yer bulmasını önledikleri zaman ülke ve insanları kurtulacaktır.

Allah kimseye kul hakkı yemeyi nasip etmesin.
YORUM EKLE