Hayra Alamet Değil

Bazen iç siyasetteki çekişmeler beyinleri dumura uğratır, gözleri kör eder, dilleri şaşırtır.

Devleti yönetmeye, millete hizmet etmeye talip insanların birinci vazifesi sorumluluk sahibi olmaktır. Siyasetçisiyle, bürokratıyla yönetime talip insanlar, insan temelli, ülke merkezli sorumluluklarından asla taviz vermemelidirler.

Hal böyleyken Türkiye’nin dünyaya bakan yüzü olan İstanbul’da bir günde 10 yere bomba koyuyorlarsa bu işin şakası kalmamış demektir.

Anlaşılıyor ki, hamasete dayalı terör politikası artık ülkeyi taşımıyor. Elbette ülke yönetiminden birinci derece iktidar sorumludur. Elbette güvenlikten doğacak aksiliklerin müsebbibi güvenlik bürokratıdır.

Tamam, da muhalefetin hiç mi günahı yok?

Yıllardır bugün başımıza bela olan marksist örgütler CHP’nin beşiğinde büyümedi mi?

Bölücü terör örgütünün baş belası kadroların avukatlığını bu CHP yapmadı mı?

Bugün suçlu arama zamanı değil elbette.

Bugünkü gün durum tespitini sağlıklı yapıp, oluşmuş problemleri çözme zamanıdır.

Doğuda bölücü terör, batıda bölücü ve marksist terör grupları tüm unsurlarını dış güçlerin de etkisi ile sahaya indirdiler öncelikle bu görülmelidir.

Suriye meselesi tüm kargaşasıyla sürüyor. Kuzey Irak’ta Türkmen bölgelerinde IŞİD katilleri yetmezmiş gibi birde Kürt gruplarının birbirleriyle çatışmasının bedelini Türkiye sınırlarının içinde ödeyecektir.

Bunun içinde Türkiye tüm siyasi unsurlarıyla vaziyet almalıdır. İktidarı ve muhalefetiyle terör belasının def edilmesi için gayret gösterilmelidir. Sınırlarımızın hemen yanı terör örgütlerinin yuvası olmuş vaziyettedir.

Türkiye Lazkiye’den Musul’a kadar olan hattı muhakkak kontrol altına almalı, bu bölgeleri sınırlarımızı tehdit eder halden çıkarmalıdır.

Böylesine hayati önem taşıyan mesele de MHP’nin sesini çıkarmaması da anlaşılır gibi değil; Bölgede Unkasır’dan Musul’a kadar ki bölgede 3 buçuk milyon Türkmen kan kusar haldeyken, MHP’nin eften püften meselelerle vakit geçirmesini hafızalar almıyor…

Bugün herkesin üstüne düşen görev yüksek sorumluluktur. Ülkenin bekası, Milletin huzuru için bu sorumluluk bilinciyle hareket edinilmelidir.

İktidar terör meselesinin üzerine hamasetle değil kararlılıkla gitmeli, muhalefette iktidarın kararlılığını denetlemelidir.

Uluslararası ilişkiler kararlılık iradesi ile oluşur. Kararlı insanı merkezine alan hukukun üstünlüğü hissettirilen tavırlara dünya direnemez.

Türkiye bu kararlılığı tüm dünyaya hissettirmeli ve bu kaostan çıkmayı becermelidir.

YORUM EKLE