Haydar Aliyev Azerbaycan'ı kurtlar sofrasından çekebildi

10 Mayıs tüm dünya Azerbaycanlıları Haydar Aliyev'in doğumunun 92. yıldönümünü kutluyor. Her yıl olduğu gibi. Haydar Aliyev hakkında çok söylendi, çok yazılıp, ama bunların hiçbiri büyük önderin tüm dünya azərbaycanlarının dünü, bu günü ve geleceği için hizmetlerini tam açmayıp ve düşünüyorum ki, bundan sonra da yazılanlar açmayacak. Çünkü H.Aliyev'in hizmeti kitaplara sığmaz. Hiç kimse H.Aliyev'in eşsiz tarihi siyasi faliyyətini analiz edemez, bunun için gerek onun gibi düşünceye, siyasi öngörüye sahip olmalıdır. Onun varlığı, yokluğu bir dünyaya eşittir. Bu dünya Azerbaycanlıların geçmişi ve geleceğidir. H.Aliyev Allah tarafından Türk dünyasına bahşedilen bir dahi idi ...

... Dünyanın iki büyük ve güçlü devletinden biri olmuş, eski Sovyetler Birliği yöneticilerinden idi. Ilk türk idi ki, bu yüksek postu tutmuştu. Sovyetler Birliği'nde rehber çalışmak, kendisi de olmayan Slav milletinden, çok zordu. Özellikle etrafdakılardan çok akıllı ve ileri görüşlü bir siyasetçinin olması için. Ama H.Aliyev bilgeliği ona karşı duran tüm güçlerin planlarını darmadağın etti, onları önünde diz çökertti. Mihail Gorbaçov'un Sovyetler Birliği'ne rehber getirilmesinden sonra H.Aliyev hedefe götürüldü. H.Aliyev'in aklı, bilgeliği ve öngörüsü Gorbaçov'un uykusunu erse çekmişti. Gorbaçov'un H.Aliyev'i zerersizleşdirmek niyeti baş tutmadı, onu tuzağa sala bilmedi. H.Aliyev'e planlanan komplolar hayata geçmedi. H.Aliyev başına Sovyetler Birliği'nin hedefinden yayına bildi. O, Kremlin'in siyasi meydanında yalnız kaldı, hiç kimse cesaret edip onun savunmasına kalkmadı. Gerçi buna gerek de yoktu. H.Aliyev zayıf siyasetçi değildi ki, birisinin desteğine ihtiyacı olaydı.

... H.Aliyev Gorbaçov politikalarına itiraz eden ilk Sovyet lideri oldu. Yılmadan, kimseden çekinmeden ... Gorbaçov'un varlığı bile H.Aliyev siyaseti karşısında aciz idi. Çünkü, ulu önder bilgeliği ile Sovyet İmparatorluğu'na bir Türk siyasetçisinin neler yapabileceğini isbatladı. Kremlin bile onun karşısında sustu. Gorbaçov H.Aliyev hakkında söyledi: "O sinsi, akıllı ve zeki idi".

... 1990 yılında Sovyet askeri birliklerinin Bakü'de yaptığı kanlı 20 Ocak faciasına de ilk itiraz H.Aliyevden geldi. Bu da bir cesaret, qorxmazlıq gerektiriyordu. H.Aliyev o zaman Azerbaycan'ın Moskova'daki bir işyeri gelerek Gorbaçov politikalarına itiraz etti. Azerbaycan halkına karşı işlenmiş cinayetin organizatörleri ve icraçılarının cezalandırılmasını talep etti. O, Dağlık Karabağ'da sorunu'nun başgöstermesi ile başlayan süreçte SSCB'nin politikalarını protesto ederek, 1991 yılının Haziran ayında Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni terk etti.

... H.Aliyev hakkında dünyanın en ünlü siyasetçileri yüksek fikirler söylediler. Hem 1970'lerde Azerbaycan'a rehberlik etti dönemlerde, hem Sovyetler Birliği yönetiminde, hem de yeniden, 1993 yılında bağımsız Azerbaycan'a rehberlik ettiği zamanlarda.

... H.Aliyev'in siyasi hayatında en zor anlardan biri de yeniden bağımsız Azerbaycan'a rehberlik ettiği zamanlar oldu. Bir yandan Ermenistan'ın Rusya ile birlikte Dağlık Karabağ'ın işgali planın uygulanması, diğer yandan Azerbaycan'ın parçalanması, öte yandan içte iç savaş planı ... H.Aliyev hızlı bunların önüne alabildi. Ondan başka hiçbir kişi Azerbaycan'ı parçalanmadan kurtulmak edemezdi. O olmasaydı Azerbaycan dünyanın siyasi haritasından silinəcəkdi. H.Aliyev Sovyetler Birliği yönetiminde temsil olurken Ermenileri nasıl korkuya salmışdısa, Azerbaycan'a yeniden rehberlik etmekle ikinci kez Ermenilerin vahilənməsinə neden oldu. Ermeniler iyi biliyorlardı ki, H.Aliyev'in Azerbaycan yönetimine yeniden gelişi onların planlarını yarım koyacak. Ermeniler ve onları destekleyen büyük güçler hayal kırıklığına uğramadı. H.Aliyev Azerbaycan'ı kurtlar sofrasından çekebildi. Dünya H.Aliyev'in nüfuzu karşısında söz diyemedi. Onun bilge ve balanslaşdırılan siyaseti Azerbaycan'ı gelecek belalardan kurtardı.

Bu gün Azerbaycan iktidarını küfreden radikal muhalefet de varlığına göre H.Aliyeve yükümlüdür. Bunu bazen kendileri de itiraf etmektedirler. H.Aliyev ikinci kez Azerbaycan'a rehberlik olmasaydı bugünkü muhalefet de olmazdı. İşte onların kendileri (AHC-Müsavat Çiftleri 1992-1993 yıllarında Azerbaycan'da iktidarda idi) canlarının korkusundan H.Aliyev'i Bakü'ye davet etmişlerdi. H.Aliyev onları ölümden kurtardı, ama onlar ....

... H.Aliyev'in ikinci kez Azerbaycan'a rehberlik ettiği (1993-2003) dönemlerde hizmetlerini numaralandırmak için gitmiyoruz. Zaten, bu açıktır. Bugün Azerbaycan'ın ayakta duruyor, güçlenmesi, gelişmesi, adının dünyanın süper devletleri sırasında çekilmesi, dünyanın Bakü ile hesaplaşması, dikkatini kendine yöneltmesi ve s. H.Aliyev'in adı ile bağlıdır ...

... Sadece, Azerbaycan'ın tarihine ikinci bir dahinin geleceğine inanmak çok zordur. H.Aliyev gibi kimlikler yüzyıldan bir dünyaya gelir. H.Əliyev Azerbaycan, Azeri olmasıyla iftihar ediyordu. Azerbaycan da onunla. Yıllar ötecek ... Azerbaycan ve tüm dünya Azerileri H.Aliyev'in anadan olduğunu her yıl kutlayacak .... Azerbaycan Haydar Aliyev'in adı her yerde, her zaman eşit çekilecek ...
-----------------------------------------------------------------------------------------

Heydər Əliyev Azərbaycanı qurdlar süfrəsindən çəkə bildi

Bu gün bütün dünya azərbaycanlıları Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünü qeyd edir. Hər il olduğu kimi. Heydər Əliyev haqqında çox deyilib, çox yazılıb, amma bunların heç biri böyük öndərin bütün dünya azərbaycanlarının dünəni, bü günü və gələcəyi üçün xidmətlərini tam açmayıb və düşünürəm ki, bundan sonra da yazılanlar açmayacaq. Çünki H.Əliyevin xidməti kitablara sığmaz. Heç kim H.Əliyevin misilsiz tarixi siyasi faliyyətini təhlil edə bilməz, bunun üçün gərək onun kimi düşüncəyə, siyasi uzaqgörənliyə malik olmalıdır. Onun varlığı, yoxluğu bir dünyaya bərabərdir. Bu dünya azərbaycanlıların keçmişi və gələcəyidir. H.Əliyev Allah tərəfindən türk dünyasına bəxş edilən bir dahi idi...

...Dünyanın iki böyük və güclü dövlətindən biri olmuş, keçmiş Sovetlər Birliyi rəhbərlərindən idi. İlk türk idi ki, həmin yüksək postu tutmuşdu. Sovetlər Birliyində rəhbər işləmək, özü də qeyri-slavyan millətindən, çox çətin idi. Xüsusən də ətrafdakılardan çox ağıllı və uzaqgörən bir siyasətçinin olması üçün. Amma H.Əliyev müdrikliyi ona qarşı çevrilən bütün qüvvələrin planlarını darmadağın etdi, onları qarşısında diz çökdürdü. Mixail Qorbaçovun Sovetlər Birliyinə rəhbər gətirilməsindən sonra H.Əliyev hədəfə götürüldü. H.Əliyevin ağlı, müdrikliyi və uzaqgörənliyi Qorbaçovun yuxusunu ərşə çəkmişdi. Qorbaçovun H.Əliyevi zərərsizləşdirmək niyyəti baş tutmadı, onu tələyə sala bilmədi. H.Əliyevə planlaşdırılan sui-qəsdlər həyata keçmədi. H.Əliyev təkbaşına Sovet İmperiyasının hədəfindən yayına bildi. O, Kremlin siyasi meydanında tək qalmışdı, heç kim cəsarət edib onun müdafiəsinə qalxmadı. Əslində buna ehtiyac da yox idi. H.Əliyev zəif siyasətçi deyildi ki, kiminsə dəstəyinə ehtiyacı olaydı.

...H.Əliyev Qorbaçov siyasətinə etiraz edən ilk Sovet rəhbəri oldu. Qorxmadan, heç kimdən çəkinmədən... Qorbaçovun varlığı belə H.Əliyev siyasəti qarşısında aciz idi. Çünki, ulu öndər müdrikliyi ilə Sovet İmperiyasına bir türk siyasətçisinin nəyə qadir olduğunu isbatladı. Kreml belə onun qarşısında susdu. Qorbaçov H.Əliyev haqqında deyib: “O hiyləgər, müdrik və ağıllı idi”.

...1990-cı ildə Sovet hərbi birləşmələrinin Bakıda törətdiyi qanlı 20 Yanvar faciəsinə də ilk etiraz H.Əliyevdən gəldi. Bu da bir cəsarət, qorxmazlıq tələb edirdi. H.Əliyev o zaman Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək Qorbaçov siyasətinə etiraz etdi. Azərbaycan xalqına qarşı törədilmiş cinayətin təşkilatçıları və icraçılarının cəzalandırılmasını tələb etdi. O, Dağlıq Qarabağda yaranmış kəskin münaqişəli vəziyyətlə bağlı SSRİ rəhbərliyinin ikiüzlü siyasətinə etiraz əlaməti olaraq, 1991-ci ilin iyulunda Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının sıralarını tərk etdi.

...H.Əliyev haqqında dünyanın ən məşhur siyasətçiləri yüksək fikirlər söyləyiblər. Həm 1970-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik etdi dönəmlərdə, həm Sovetlər Birliyi rəhbərliyində, həm də yenidən, 1993-cü ildə müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanlarda.

...H.Əliyevin siyasi həyatında ən çətin anlardan biri də yenidən müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi zamanlar olub. Bir tərəfdən Ermənistanın Rusiya ilə birgə Dağlıq Qarabağın işğalı planın həyata keçirilməsi, digər tərəfdən Azərbaycanın parçalanması, o biri tərəfdən daxildə vətəndaş müharibəsi planı... H.Əliyev tez bir zamanda bunların qarşısını ala bildi. Ondan savayı heç bir şəxs Azərbaycanı parçalanmadan xilas edə bilməzdi. O olmasaydı Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsindən silinəcəkdi. H.Əliyev Sovetlər İttifaqı rəhbərliyində təmsil olarkən erməniləri necə qorxuya salmışdısa, Azərbaycana yenidən rəhbərlik etməklə ikinci dəfə ermənilərin vahilənməsinə səbəb oldu. Ermənilər yaxşı bilirdilər ki, H.Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə yenidən gəlişi onların planlarını yarımçıq qoyacaq. Ermənilər və onları dəstəkləyən böyük güclər yanılmadılar. H.Əliyev Azərbaycanı qurdlar süfrəsindən çəkə bildi. Dünya H.Əliyevin nüfuzu qarşısında söz deyə bilmədi. Onun müdrik və balanslaşdırılan siyasəti Azərbaycanı gələcək bəlalardan xilas etdi.

Bu gün Azərbaycan iqtidarını söyən radikal müxalifət də varlığına görə H.Əliyevə borcludur. Bunu hərdən özləri də etiraf edirlər. H.Əliyev ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etməsəydi bugünki müxalifət də olmazdı. Elə onların özləri (AXC-Müsavat cütlüyü 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanda hakimiyyətdə idi) canlarının qorxusundan H.Əliyevi Bakıya dəvət etmişdilər. H.Əliyev onları ölümdən xilas etdi, onlar isə....

...H.Əliyevin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi (1993-2003) dönəmlərdə xidmətlərini sadalamaq fikrində deyilik. Zatən, bu göz qabağındadır. Bu gün Azərbaycanın ayaqda durması, güclənməsi, inkişaf etməsi, adının dünyanın super dövlətləri sırasında çəkilməsi, dünyanın rəsmi Bakı ilə hesablaşması, diqqətini özünə yönəltməsi və s. H.Əliyevin adı ilə bağlıdır...

... Sadəcə, Azərbaycanın tarixinə ikinci belə bir dahinin gələcəyinə inanmaq çox çətindir. H.Əliyev kimi şəxsiyyətlər əsrdən bir dünyaya gəlir. H.Əliyev Azərbaycanla, azərbaycanlı olmasıyla fəxr edirdi. Azərbaycan da onunla. İllər ötəcək... Azərbaycan və bütün dünya azərbaycanlıları H.Əliyevin anadan olduğunu hər il qeyd edəcək.... Azərbaycanla Heydər Əliyevin adı hər yerdə, hər zaman bərabər çəkiləcək...

YORUM EKLE