Hastalık Kronik İşsizlik Çare İnadına Üretim!

İşsizlik Türkiye’nin kronikleşmiş ekonomik problemlerinden biridir!
 
Seçimlerde siyasi partilerin en önemli vaadi ise işsizliğe son verileceğidir!
 
Bu çerçevede Türkiye’yi 12 yılı aşkın süredir tek başına iktidar olarak yöneten AKP hükümetlerinin işsizliğe çare bulma konusundaki karnesine bakalım. Sınıfı geçmiş mi yoksa sınıfta kalmış mı?
 
Bilindiği üzere AKP 2002 yılında Kasım ayında yapılan seçimlerle Türkiye’de tek başına iktidar olmuş ve Türk Milletinin artan teveccühü ile 2002-2017-2011 genel seçimlerinde de bunu sürdürmüştür!
 
7 Haziran 2015 seçimlerinde ise Türkiye’de AKP’nin tek başına iktidar dönemi kapanmıştır.
 
Mevsim Etkilerinden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergelerine Göre Türkiye’de son 10 yılda 2005-2015 (Temmuz ayı dahil) İşsizlik oranları aşağıdaki gibidir (*)
 
 
Yılar
İşsiz Sayısı
(Bin Kişi)
İşsizlik Oranı (%)
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
(%)
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (%)
(15-24 Yaş)
2005
2.118
9,7
12,1
17,8
2006
2.000
8,9
11,1
16,7
2007
2.062
9,2
11,1
17,4
2008
2.787
12,0
14,6
21,9
2009
2.901
11,9
14,7
20,6
2010
2.513
10,0
12,4
18,4
2011
2.190
8,5
10,4
15,4
2012
2.368
8,8
10,8
16,9
2013
2.490
9,1
11,1
16,4
2014
3.034
10,4
12,5
19,0
2015
3.096
10,4
12,4
19,2
 
 
 
 
 
(*) TUİK resmi web sayfası/Temel Ekonomik Göstergeler
 
AKP döneminde siyasette eski dönemlerle mukayese bir moda davranış olduğundan
DSP-MHP-ANAP Koalisyon dönemini de (1999-2002) belirtmekte fayda vardır!(*)
 
 
Yılar
İşsiz Sayısı
(Bin Kişi)
İşsizlik Oranı
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (15-24 Yaş)
1999
1.829
7,7
10,8
15,0
2000
1.497
6,5
9,0
13,1
2001
1.967
8,4
14,5
16,2
2002
2.464
10,3
14,7
19,2
(*) TUİK resmi web sayfası/Temel Ekonomik Göstergeler
(**) Türkiye’de İşgücü Piyasası ve İşsizlik Raporu/TÜSİAD/2002
 
Yukarıdaki istatistiksel verilerin ışığında 2005-2015 ile 1999-2002 dönemlerini karşılaştırdığımızda aşağıdaki tabloda yer alan ortalama sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
 
Yılar
İşsizlik Oranı
Tarım Dışı İşsizlik Oranı
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (15-24 Yaş)
1999-2002
8,2
12,2
15,8
2005-2015
9,9
12,1
18,1
 
İşsizlik probleminin tespitinde daha detaylı bir tespit için dikkate alınması gereken “Kayıt dışı istihdam” ve “Gerçek İşsizlik Oranı” gibi unsurların daha detaylı analizlerle dikkate alınması gerektirdiği hususu da bir gerçekliktir.
 
Yazımızın başında da belirttiğimiz Türkiye’nin kronik problemi “ İşsizlik” halen önümüzde ciddi bir problem olarak durmaktadır.
 
Bu konuda birçok şey söylenebilir ancak her Türk vatandaşının anlayacağı basit bir dille şunu söylemek yeterlidir diye düşünüyorum.
 
 Mal ve hizmet üretiminin ekonomik hedef olarak görülmediği ve sıcak para politikası ile ekonominin yürütülmeye çalışıldığı ülkelerde işsizlik kronik bir problem olarak kalmaya mahkumdur.
 
Son söz! İNADINA ÜRETİM! ÜRETİM! ÜRETİM!
YORUM EKLE