Hak, hukuk, adalet

Değerli Eski Milli Eğitim Müdürü ve Edebiyat Öğretmeni Hanifi Işık’ın “Ekin Başakları” adıyla çıkardığı şipşirin bir şiir kitabı var.

Ayrıca Öykülerimiz, Başlangıçtan Atatürk’e Türk’e Bakış, Soykırımda Kara Leke Kime, Laiklik Güvencesiyle Din Dostu Mustafa Kemal, Yaşantımdan Damlalar, Güney Batı Kafkasya Cumhuriyeti adlı eserleri var.

Onun Ekin Başakları adlı şiir kitabından aldığım bir şiiri ilginize sunuyorum. Bu şiirde Kutadgu Bilig tadını aldım. Sizinde aynı tadı alacağınızı biliyorum.

HAK, HUKUK, ADALET

Doğumla gelirken var mıydı ayrım/Tertemiz yarattı kulunu Tanrı’m

En büyük armağan dünyaya gelmek/Gelip de onurlu bir yaşam sürmek

İnsana yaraşır güzel gün görmek/Kalıcı mekana huzurlu göçmek

Doğmadan başlayıp ölüm ötesi/İnsanlarla yürür hukuk ilkesi

Hak terazi kurulduğundan beri/Yüce kat olmuştur tecelli yeri

Hukuk temel harcıdır devletin/Yadsınamaz varlığı adaletin

Kurulsun her yerde hukuk devleti/Geçerli olmasın kul adaleti

Yaradan’ı yüce olan bir kulsun/Adil davran ki hak yerini bulsun

Koru doğuştan gelen haklarını/Buna ortak etme başkalarını

Hukuksal bir yaşam hakkındır senin/Sen de hakkına dokunma kimsenin

Önde tutulursa hukuk ilkesi/Her yerde kurulur barış ülkesi

Uygularsan nefsinde adaleti/Verirsin hukuka gerçek hizmet

Adalet hakkın gürleyen sesidir/Gerçek adalet hakkın kendisidir

Adalet her insan için ikramdır/Varoluşa uygun kutsal kavramdır

Zulüm toplumda egemen olmadan/Hak ve hukuku rafa kaldırmadan

Gelince ülkede sorunlar dile/Hak, hukuk, adalet örgüsü ile

Görevdir insanı özgür yaşatmak/Devlette hukuku iktidar kılmak

Kişileri yandaş diye kayırma/Kimseyi hukuk önünde ayırma

Yanlış kesme acıtmasın şeriat/İnancın olmalı mutlak hakikat

Alma kul hakkını çıkar aheste/Veremezsin ki onu son nefeste

Yaşarken vermeli kulun hakkını/Kapsamalı bütün ülke halkını

Haksız yere hak istemeyiniz/Hukuka uygun haklar dileyiniz

Hak isterken ben değil, siz demeli/Elde edileni eşit bölmeli

Olunca toplum özgürlük aşığı/Mazluma umuttur hukuk ışığı

Öyle insan ol ki hakka inanan/Hak ve adaleti önemli sayan

Hukuk her insana liman olmalı/Gerektiğinde ona sığınmalı

Güçlü iken tanımadığın halde/O hukuku bir gün ararsın sen de

Bir hukuk önce evrenselleşmeli/Sonra bireysel hak gözetilmeli

Yapılan yasalar ritmik olmalı/Herkes için eşit uygulanmalı

Hukuk pamuk el gibi okşamalı/Bazen demir pençe gibi sarsmalı

Yaptırımdır hukuku, hukuk yapan/Hukuka ters düşer hak yoldan sapan

Simgesi terazi, yolu hak yolu/Bu yoldan gidenin bükülmez kolu

Hukuka saygılı olan insanın/Geleceği aydın olur inanın

Mülkün temeli diyorsan adalet/Haksızı koruma, haklıyı gözet

Hakim, savcı, avukat mizanda/Ortaklık kurmalı aynı zamanda

Dürüst bir şahit ile düzgün bir yasa/Verilen karardan duyulmaz tasa

Kurulmalı mahkeme vicdanlarda/Aranmamalı çare cüzdanlarda

Adalet uygula çektirme eza/Hukuku döndürme sakın enkaza

Gereklidir hem bana hem de sana/Olalım birlikte hukuktan yana

Geciktirirse yargıç adaleti/Yerine gelse de kalmaz kıymeti

Hakim verirse hakka uygun karar/Haklı, bu karardan görmezse zarar

Kırınca hükmünden sonra kalemi/Alkış tutar bütün hukuk alemi

Hukuk, toplumdaki bülbül sesidir/Hak ve adalet gülün enfesidir

Hak, Hakk vergisidir gasp edilemez/Hiçbir insan hakkı hapsedilemez

Hukuku yaşat ki yaşasın devlet/Devletle birlikte yüce adalet.

 

YORUM EKLE