Güney Azerbaycan Toprakları Ve PEJAK Terör Örgütü

Birinci bölüm

30 milyon civarında nüfusa sahip olan; dili; kimliği; tarihi yasaklanmış; topraklarının altı üstü altın olsa da yoksulluk içinde yaşayan halkıyla; dağlık yeşillik coğrafyaya sahip olsa da; çölleşme felaketiyle iç içe yaşayan Güney Azerbaycan halkı; Türk dünyasının tam boğazında bir insanlık dramını yaşamaktadır. Türk dünyasının önemli bir kısmı olan Güney Azerbaycan, İran diye adlandırılan ülkenin sınırları içersinde bulunmaktadır.

İran Türklerini, Azerbaycan Türkleri; Türkmenler; Halaçlar; Kaşkaylar; Kazaklar ve Özbekler oluşturmaktadır.

İran’ın 35 milyonluk Türk nüfusundan Azerbaycan Türkleri 30 milyonluk nüfus ile en geniş Türk topluluğudur.

Güney Azerbaycan toprakları Kuzey Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sınırından başlayarak İran’ın merkezine kadar uzanmaktadır.

1926 yılına kadar Türk hanedanları İran’a egemenlik etmişler. Azerbaycan; Türk hanedanlıklarının egemenlik merkezi olmuştur. Bu nedenle Azerbaycan arazisi Türk medeniyet ve kültürünün önemli bir parçası olarak tarihte iz bırakmıştır.

1828’de Kaçar hanedanlığının egemenlik ettiği ''Memaliki Mehruseye Kaçar'' (Kaçarın korunmuş memleketi) ile; Rus devleti arasında olan savaşların sonucu ve Kaçarın yenilgisiyle birlikte Azerbaycan toprakları ikiye bölünmüştür ve Araz Nehri, Rus ve Kaçar devletleri arasında sınır olarak belirlenmiştir! Böylece Azerbaycan halkının iradesi ve isteği dışında bir ayrılık olarak tarihe geçmiştir.

Birinci Dünya Savaşında, Güney Azerbaycan Türkleri, büyük felaketler yaşamışlardır. Merkezi devletin zaafı sonucu güçsüz bırakılan halk, toplu şekilde katledilmiştir. Sınırı korumak için devlet tarafından yerleştirilen göçebe aşiretlerin, büyük cinayetleri, Güney Azerbaycan halkının tarihi hafızasında büyük izler bırakmıştır.

Güney Azerbaycan’ın bütün batı şeridinde yerleştirilen göçebe aşiretler İngiliz, Rus ve Fransızlardan aldıkları destek ve yardımlarla köyleri ve şehirleri yakarak binlerce yerli Türk’ün ölümü ve göçmesine neden olmuştur. Dört sene boyunca Güney Azerbaycan’ın batısında katledilen Azerbaycan Türklerinin sayısı 13 bin kişinin üzerinde olmuştur. Kaçar hanedanlığının yıkılmasından sonra, Pahlevi hükümetinin İran’da kurulması ile birlikte Türk düşmanlığına dayalı merkezi siyaset; İran İslami devriminden sonrada tüm boyutlarıyla devam etmektedir.Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güney Azerbaycan'da Türklük ve Türkçülüğün güçlenmesini kendi varlıkları için tehdit olarak görenler Batı Azerbaycan topraklarını Türklerden boşaltarak terör guruplarına dolayılı yollarla destek vermektedirler.Türklerden ve Türklükten boşaltılmış Azerbaycan toprakları, hayali haritalar çizen bölge fırsatçılarına sunulmaya hazırlanmaktadır.Güney Azerbaycan'ın batı bölgesi bu günkü resmi adıyla batı Azerbaycan resmen İran olarak bilinse de Güney Azerbaycan’ın tarihi toprakları "Makı, Çaypara, Kotur, Hoy, Salmas, Urmiye(Urmu ), Sulduz, Goşaçay, Sayınkale, Tikantepe çizgisi üzerindedir.PKK nın İran kolu olarak bilinen batı Azerbaycan topraklarına göz diken PJAK ile 90 seneye yakındır Türk ve Azerbaycan düşmanlığı üzerine kurulan İran hükümeti arasında yalnız, isimsiz, kimliksiz ve kimsesiz öz ayakları üzerinde direnen ,Güney Azerbaycan'ın, batı bölgesinin en büyük şehri olan Urmu , silahlı terör örgütü olan PJAK'ın gelecekte kurulmasını hayal ettikleri ve hayalleri üzerinden çizdikleri haritalarda merkeziyet konumundadır.
Irakta yaşanan olaylarda Kerkük'ü savunma adıyla işgal eden ve bu işgali resmi açıklamalarda kendileri için bir hak olarak tanımlayan güçlerin, işbirlikçisi kuzey Irak özerk bölgesi yönetimi istiklal talebi yönünde harekete geçmiştir. Böylece işgal alışkanlığının sadece Irak Türkmen bölgesinde sınırlı kalmayacağının sinyallerini de verilmiştir. Tam bu esnada Neçirvan Barzaniye yakın bir telekanal olan ,Rudav tv nin resmi sitesinde , kuzey Irak bölgesel hükümetinin yeni kağıt para tasarımı yayınlanmıştır.yeni tasarımlı olan kağıt paralarda Irak merkez bankası yerine , Kürdistan cumhuriyetinin merkez bankasının parası şeklinde yazılmıştır.ayrıca kurulacak müstakil bölgenin yeni para tasarımını kuzey Irak hükümeti tarafından tasarlandığı ve 2011 yılından beri hazırlanmakta olduğu açıklanması sitenin ve tv nin yayınladığı tasarıma bilgi olarak eklenmiştir.

Dikkat çekici olan bu yeni tasarımda yer bulan haritada Güney Azerbaycan'ın tarihi topraklarının batı bölgesinin bu tasarımda kuzey Irak özerk bölgesine eklenerek Kürdistan cumhuriyetinin haritası gibi sunulmasıdır.ilginç olan batı Azerbaycan bölgesini öz halkından boşaltarak orada Kürdistan kurmak ,batı Azerbaycan'da toprak iddiasında bulunan ve bunu silah zoruyla hayata geçirme yönünde hareket eden PJAKIN seçtiği stratejik bölge Barzani hükümetinin tasarladığı harita ile aynıdır.daha da ilginç olan güney Azerbaycan'a hakim olan İran hükümetinin tutumunun ne şekilde olmasıdır.
İran resmi hükümet haber ajansları kurulacak müstakil kuzey Irak hükümetinin yeni tasarlanan kağıt paralarının şekillerini yayınlayarak Barzani hükümetinin istiklal yönünde hareket ettiği haberini sevinçle anlatmaktadırlar resmen bugünkü İran hakimiyetinin toprakları içerisinde yerleşen tarihi batı Azerbaycan topraklarının ,müstakil kuzey Irak hükümetinin haritasında yerleştirilmesine İran hükümeti tarafından, en ufak bir itiraz tebkisinin gösterilmemesi göz ardı edilmeyecek bir tutumdur...

İran Barzani özerk bölgesiyle olan bütün ticari iktisadi ve siyasi ilişkilerinde İran'ın Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Kirmanşah ve Senendec merkezlerinden değil batı Azerbaycan'ın merkezinde yapmaktadır….

YORUM EKLE