Güney Azerbaycan'da Türk olmak

 Güney Azerbaycan ...Bakü mü...orasıda neresi oluyor ki ...İran Azerilerinin yaşadığı yer mi...aaa hiç bilmiyordum...35 milyon Türk mü...

Orası Parçalandığım 1828imdir ... her bir dertten olan yaman ayrılığın takendisidir...Baküden koca Tebrize uzanan o hasretin adıdır Güney Azerbaycan...Karabağda başları kesilen masum balaların Urmuda duyulan sesleridir Güney Azerbaycan ...Erdebildir sinesinde Türkün şanlı tarihi saklı, Zengandır kendine sürgün ...Hemedandır dilsiz ağazsız bize küs...Kaşgay Türkünün ,Horasan Türkünün, Halaçların esir Türkmenin açık gözüdür Güney Azerbaycan

Büyük vatan şairi Bahtiyar Vahapzade bu günlerimiz için yazdı bu satırları eminim
Ağalar bilmedi birdir bu toprak
Baküde Tebrizde Azerbaycandır
Bir halkın ruhunu dilini ancak
Kağıtlar üstünde bölmek asandır
Hikayesi çok uzundur, ama özdür ... özüne dönüşüdür, esarette olan Şanlı Türkün...başı belalı Türkün kendi Toprağınd esarette yaşayan ulu Türkün ,dört bir yanı büyüklüğünü Türke unutturmak için and içmiş düşmanlarla çevrilmiş,
Düşmanın adının ne olduğunun ne önemi var ki...bir o kadarda hangi ideolojiye sığındığının

Hankı kavramda pusuya yattığıda önemsizdir ...düşman işine gelen her şeyi her kılıfta sana karşı kullana bilecek kadar korkaklaşan büyük görünmeğe can atan bir hiçtir, sen onu tanıdıktan sonra, sen öz ile özgeyi ayırt ettikten sonra ...sen, özünü ,varlığını, toprağını, dilini, tarihini koruma sorumluluğunu üstlendikten sonra ve kimsenin seni görevlendirmesini beklemeksizin ... bu bir içten seve bilmektir benliğini, toprağını, dilini ve varlığını...

Bugün İran adlanan topraklara yüzyıllarca hüküm süren Türkler ...Güney Azerbaycan Türkleri ve Iranda yaşayan Kaşgaylar, Türkmenler ,Halaçlar, Türkmenler ...80 sene önce İngiliz desteği ile hakimiyyeti elde eden Fars rejiminin anti Türk anti Azerbycan siyasetlerinin hedefindeler.Resmi eğitim programları nerdeyse Türklere karşı hakaret ve düşmanlık içeren kaynakların toplusudur .İster Pehlevi rejimi olsun isterse İslami Cumhiriyet rejimi hatta muhalifetinin sözde aydınları tarihçiler ve yeni moda olan insan hakları savunucuları forması giyenleri bu topraklarda çoğunluk olan ve bin yıllık devletçilik tarihleri olan Türklerin iizini silmek için aynı cephede birleşmekle yetinmeyip sım sıkı kucaklaşmışlardır...

Güney Azerbaycan Türklerinin Türk değil Azeri olduklarını ,Azerilerin ise onların tabiri ile necib Pers soyundan geldiklerini ve Moğulların yene onların tabiri ile büyük Perse saldırısının ardından Azerileri Türk yaptıklarını iddia ederler, birde bilimsel kılıf siyasal kılıf ellerine geçen ne gibi kılıf varsa uydurmaya çalışarlar...İran ders kitaplarını okursanız onların anlattığı Türklerin ne kadar cahil zalim kültürsüz köksüz algısını yaratmak için ellerinden ne geldiyse yaptıklarını çok net görürsünüz...ve iki kardeş Büyük Türk devletinin bir birine karşı açtıkları Çaldıran savaşını İranın milli tarihinin başlangıcı olarak nitelerler...Bununla da yetinmeyip televizyonlar gazeteler ve bütün medya organları Türklere karşı en ağır hakaretler ve aşağılayıcı deyimler ve davranışları yaygın hale getirmek için seferber edilmişlerdir.

Azerbaycan ve Türk kelimelerinden duydukları rahatsızlık her eylemlerine yansımaktadır ...biz sizi yüceltmek için size Türk değil Azeri diyoruz diyecek kadar korkaklaşmış ve yılmış durumdalar.Yazdırdıkları kitaplar ,istihdam ettikleri yahudi tarihçilerle ve gösterdikleri onca çaba ile başka hiç bir sıkıntıları yokmuş gibi siyasi ve tarihi önceliklerini böyle belirlemişlerdir ....

80 senelik tüm masrafları hiçegitmiştir ama ...bozkurtların dirilişi çakalların tahttan inişi demektir çünkü

Bir baktılar Güney Azerbaycan Türklüyü onları onların tabiri ile bozkurt içareti ile tehtit etmeğe başlamıştır.İranda bozkut olmak bozkurt işareti ile dünyaya açılmak davanın emrinde olmaktır.Kendi toprağında esarette yaşayan Türklüğün uyanış simgesidir . Atalar ve analarımızın bize miras bıraktıkları tarihtir ...

Mayıs 2006 da binlerce Türkün Tebrizden Urmudan Erdebilden Zengandan Sulduzdan dünyaya seslendiği haray haray ben Türküm sesidir...Türkiyeden İrana gelen resmi makamlarını parti aidiyyetlerine bakmaksızın ,Tebriz bozkurt işareti ile selamlar ve böylece bu işaretin partiler üstü teşkilatlar üstü çizilen resmi sınırları aşan bir Türklük işareti olduğunu haykırar...Türkiyenin İran hükümetinin misafiri olarak gönderdiği konuğu , dışlanmış ve g[rmezden gelinen Güney Azerbaycan bağrına basar demektir.

Gençliğin kimliğidir hatta kutsallaşmış heyecanıdır ...İranda Türklerin takımı olarak bilinen Traktör maçlarına katılan 100 bin taraftarın birlik simgesi dirilik simgesidir bozkurt işareti

Ermenilerin İran HÜKÜMETİNİN İZNİ VE KORUMASI ALTINDA Türkiye karşıtı eylemler yaptığında Türkiyeye laf söyletmeyiz diyerek sokaka dökülen bıçaklanan yarasını kendisi saran sesi boğulan aşktır Güney Azerbaycan

Suriye Türkmenlerinin yaşadığı acılara sessiz kalmayan Kerkükün yarası bağrında kanayan Uyğur Türklerini İran Çin dostluğunua karşı savunan yürekli Türktür Güney Azerbaycan

Karabağ bizimdir bizim kalacak diye Ermenistan İran kardeşliğini sorgulayan zeki Türklüktür Güney Azerbaycan...

Yeni ortadoğu harıtasının tasarımcılarının Urmuya uzattığı teröre bulaşmış kirli ellerini kesecek tek güçtür tek cephedir Güney Azerbaycan...

Burada Türk olmak kocaman yürek ve güçlü bir zeka ister ...YANİ ORTADOĞUDA HAKKINDA KARAR VERİLEN DEĞİL KARAR VEREBİLEN OLMAK İÇİN Türklüğüne dönüşden kendini kendi külünden yaratmaktan başka bir yol yoktun Türk olmak gerek özün “kendin”olmak yani

YORUM EKLE