GELECEĞİMİZDEN KENDİMİZ SORUMLUYUZ

 “Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onları bozmaz.” (Rad, 13/11)

Geleceği doğru şekillendirmek için geçmişi doğru bilmeliyiz.Geçmişinden ders alamayan toplumlar iyi bir gelecek kuramaz.Birey olarak donanımlı olursak milletimize faydalı olabiliriz.Eğitimli bireyler eğitimli toplumları,eğitimli toplumlarda geleceğin kaliteli gençliğini yetiştirir.Bu meseleyi halletmek çok kolaydır.Sadece isteyip adım atmamız gerekir.Suya atılan taşın oluşturduğu halkaları hatırlayalım.

Her bir konuda birilerinden medet ummayı bırakalım.Her olumsuzluktan birilerini suçlayarak kurtulmaya çalışmayalım.Bu tür davranışlar cehaletin göstergesidir.Birbirimize karşı her alanda saygımızı koruyalım.Bardağın dolu tarafına bakmayı öğrenelim.

”Eğer bir nesil cehaletin mutluluk olduğunu sanarak yetişirse,bir sonra ki nesil cehaletini bile fark edemeyecektir.Çünkü bilginin ne olduğunu bilmeyecektir”. Ursula K.Le Gun

Devletlerin ve milletlerin geleceği gençliğin iyi yetiştirilmesi ile mümkündür. Gençlik iyi yetiştirilmelidir derken ülke şartlarını ve insanlarının ihtiyaçlarının doğru tesbitleri yapılmalıdır.Ülkemizde yüzlerce üniversite olmasına rağmen alanlar ihtiyaçlara göre mi planlanlanmaktadır.Eğer planlama yapılmadıysa acilen üniversiteler ve fakülteler,yüksek okullar ülke ihtiyaçları baz alınarak tekrar gözden geçirilmelidir.Gençlik iş olsun diye okullara gönderilmemeli. Sonucu olmayan okul hayatları ile aileler külfetten kurtarılmalı.Gençlik de diplomalı işsiz olarak hayata yenik düşmemelidir.

Üniversitelerin kaliteleri artırılmalı.İyi vasıflı insanlar yetiştirilmelidir.İyi vasıflı insanlarla devletin makamları, milletine hizmet eder hale getirlmelidir.Kamu da görevlendirilecek kişilerde aranacak tek vasıf,devlete sadakat,millete hizmet anlayışı hakim kılınmalı.Bu görev önce bizlere sonra da seçilmişlere ardından da atanmışlara düşmektedir.Anlaşılacağı gibi her alanda bizler varız.Her alanda olmamız gerektiği gibi olabilmek için kendimizi yetiştirmeliyiz.İyi bilinçli bir vatandaş.Bilinçli,bilgili,kültürlü,alanlarında ehil olan siyasetçi.Hak ettiği göreve talip olan atanmış.

 

“Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.” (En’am, 6/129)

Önce devletim ve milletim diyebilecek gelecek yetiştirmek,bütün anne ve babaların birinci vazifesi olmalıdır.Devlet yöneticileri de bu toplumun içinden çıkmaktadır.Kimse bu görevi hafife almasın.Devlet olmazsa üzerinde namusumuzla yaşayacağımız mekan olmaz.Millet olmaz ise de her alanda ki namusumuz saldırıya açıktır.O sebeptendir ki önce devlet ve millet sonra bizler geliriz.

“Vɑtɑn sevgisi imɑndɑn gelir”.Hz. Muhɑmmed

"Nasıl yaşıyorsanız öyle yönetilirsiniz" sözünün kaynağı nedir.Günümüzde dinini çok iyi yaşayanlar olduğu muhakkak,ama başımıza gelen musibetlerin,belaların sebebi yine bizleriz, diye düşünebilir miyiz o iyi yaşayanlara rağmen.

Bir toplumda görülen gelişme ve yükselme hali,o toplumun bütün değerlerini kapsar. Bilim, sanat, ticaret, ekonomi, endüstri, devlet, hukuk, ahlak, din, sosyal gelişmelerin ve yükselişin, ya da gerilemenin ve düşüşün gözlemlendiği başlıca alanlardır. Eğer bir toplumda iyileşme olursa sözü edilen alanların hepsinde kendini belli eder. Kötüleşme de böyledir.

“Benden eğerimi isteyin vereyim, ɑtımı isteyin vereyim, çɑdırımı isteyin vereyim, fɑkɑt vɑtɑnımdɑn hiç kimse bir kɑrış toprɑk istemesin vermem, veremem”. METE HAN

Kısır çekişmelerden hemen uzaklaşıp,birliğimizi dirliğimizi sağlamlaştırmak olmalı hayalimiz.Geleceğimizi de bu değerler ile yetiştirmeliyiz.Sözün tamamı meclisimiz dışında kalanlara anlatılır.

“Bir çivi bir nɑlı, bir nɑl bir ɑtı, bir ɑt bir insɑnı, bir insɑn dɑ bir ülkeyi kurtɑrır”. TÜRK ATASÖZÜ

YORUM EKLE