Fransa haklı olarak cezalandırıldı

Teröre ve teröriste destek veren Fransa bilmiyordu ki ...

Geçtiğimiz gün Fransa'da yaşanan malum terör olayı tüm dünyayı paniğe soktu. Fransa da terörün tadını bildi. Fransa, Rusya, ABD, Ermenistan'ın Azerbaycan'a, PKK'nın Türkiye'ye karşı terörüne göz yumursa, onu destekliyorsa, başlangıç ​​da böyle olmalıydı. Biz terörü ve terrorçuluğu kınıyoruz, ama babalarımız iyi deyiblər - ne tökersen aşına, o da çıkar kasığına ...
Şimdi görsünler ki, yıllardır biz neler çekiyoruz ...

Bilmiyorum, belki de çoğu beni bu görüşlerime göre qınayacaq, ittihamlayacaq. Ancak yazmasam, yüreğim patlar.

Tarihe kısa bir göz atalım, Fransa Madagaskar, Haiti, Senegal, Mali, Fildişi Sahili, Gabon, Kamerun, Gana, Gine, Benin, Rwanda, Vietnam, Laos, Kamboçya ve s. ülkelerde işlediği katliamlarla birlikte Birinci Dünya Savaşı'nda işgal ettiği Türkiye'nin Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adana illerinde de cinayetler yapacak.
1954-62 yıllarında ise Fransa işgalcileri 1 milyonun üzerinde əlcəzairlini vahşice öldürdü. Ama mesele şuradadır ki, Fransa'nın Afrika'da gerçekleştirdiği katliam sadece Cezayir olayları ile bitmiyor. Neredeyse, Fransa işgal yaptığı tüm Afrika ülkelerinde benzer katliamlar gerçekleştirdi. Binlerce kadın Fransız askerleri tarafından zorlanıb.

En yeni tarihte 2007 yılının Aralık ayının 5-de Cezayir'e resmi ziyarete giden Fransa eski Cumhurbaşkanı Sarkozy bu ülkede Fransız işgalini, istismarını, talanını ve bunu gerçekleştiren usul-kontrolü "çok adaletsiz" olarak değerlendirdi ve konuyu bu denli tamamlamakla yetindi.
Fransa Cumhurbaşkanları her zaman Cezayir'de işlenen suçlara göz yummuş, yani kendi çıkışlarında bu konuya neredeyse toxunmayıb.

Fransa'nın diğer Müslüman halklarına karşı da sayısız terör olayları yapacak. Binlerce sivil Müslüman öldürüldü. Bugün de Fransa tüm dünya Türklerine düşman kesilen Taşnak Ermenistan yönetiminin yanındadır. Bunun kendisi de Türklere yönelik bir terördür.
Ama heyfslenirem ki, Fransa'da yaşanan son terör olayından sonra Facebook'taki bazı dostlarım profillerine Fransa bayrağının yere koydular. Onları anlıyorum, kederlenirler huzurlu insanların katline. Ben de sarsıldım. Ama Fransa'nın, Rusya ve diğer Avrupa devletinin müsaılmanlara karşı tarihi ve bugünkü qətliamlarını yada salanda ...

Bugün facebookda Fransa bayrağına "bürünen" ler neden Filistin bayrağına "bürün" mürlər. Ancak Fransa için "ağlamak" gerekir? Ben henüz Yakın ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan terör olaylarını demiyorum. Pakistan, Irak, Suriye, Afganistan ....
Fransa tarihten ders almalıdır. Öyle gizlice terörü destekleyen, terör örgütlerini Finansman diğer devletler de ...

Bu son değil, başlangıçtır ..
.

-------------------------------------------------

Fransa haqlı olaraq cəzalandı

Terrora və terrorçuya dəstək verən Fransa bilmirdi ki...

Ötən gün Fransada baş verən məlum terror hadisəsi bütün dünyanı təşvişə saldı. Fransa da terrorun dadını bildi. Fransa, Rusiya, ABŞ Ermənistanın Azərbaycana, PKK-nın Türkiyəyə qarşı terroruna göz yumursa, onu dəstəkləyirsə, başlanğıc da belə olmalıydı. Biz terroru və terrorçuluğu pisləyirik, amma atalarımız yaxşı deyiblər – nə tökərsən aşına, o da çıxar qaşığına…
İndi görsünlər ki, illərdir biz nələr çəkirik...

Bilmirəm, bəlkə də çoxu məni bu fikirlərimə görə qınayacaq, ittihamlayacaq. Ancaq yazmasam, ürəyim partlayar.
Tarixə qısa nəzər salaq, Fransa Madaqasqar, Haiti, Seneqal, Mali, Fil Dişi Sahili, Qabon, Kamerun, Qana, Qvineya, Benin, Ruanda, Vyetnam, Laos, Kamboçiya və s. ölkələrdə törətdiyi qətliamlarla yanaşı Birinci Dünya Müharibəsində işğal etdiyi Türkiyənin Qaziantep, Qəhrəmanmaraş, Şanlıurfa və Adana vilayətlərində də cinayətlər törədib.

1954-62-ci illərdə isə Fransa işğalçıları 1 milyon yarımdan çox əlcəzairlini vəhşicəsinə qətlə yetirib. Amma məsələ burasındadır ki, Fransanın Afrikada həyata keçirdiyi qətliam təkcə Əlcəzair hadisələri ilə bitmir. Demək olar ki, Fransa işğal elədiyi bütün Afrika ölkələrində buna bənzər qətliamlar həyata keçirib. Minlərlə qadın fransız əsgərləri tərəfindən zorlanıb.
Ən yeni tarixdə 2007-ci ilin dekabr ayının 5-də Əlcəzairə rəsmi ziyarətə gedən Fransanın keçmiş prezidenti Sarkozi bu ölkədə fransız işğalını, istismarını, talanını və bunu həyata keçirən üsuli-idarəni “çox ədalətsiz“ olaraq dəyərləndirdi və məsələni bu cür tamamlamaqla kifayətlənib.
Fransa prezidentləri hər zaman Əlcəzairdə törədilən cinayətlərə göz yummuş, yəni öz çıxışlarında bu məsələyə demək olar ki, toxunmayıb.

Fransanın digər müsəlman xalqlarına qarşı da saysız-hesabsız terror hadisələri törədib. Minlərlə dinc müsəlman qətlə yetirilib. Bu gün də Fransa bütün dünya türklərinə düşmən kəsilən daşnak Ermənistan hakimiyyətinin yanındadır. Bunun özü də türklərə qarşı bir terrordur.
Amma heyfslənirəm ki, Fransada baş verən son terror hadisəsindən sonra facebookdakı bəzi dostlarım profillərinə Fransa bayrağının əksini qoydular. Onları başa düşürəm, kədərlənirlər dinc insanların qətlinə. Mən də sarsıldım. Amma Fransanın, Rusiya və ya digər Avropa dövlətinin müsaılmanlara qarşı tarixi və bugünki qətliamlarını yada salanda...

Bu gün facebookda Fransa bayrağına “bürünən”lər nədən Fələstin bayrağına “bürün”mürlər. Ancaq Fransa üçün “ağlamaq” lazımdır? Mən hələ Yaxın və Orta Şərq ölkələrində baş verən terror hadisələrini demirəm. Pakistan, İraq, Suriya, Əfqanıstan....
Fransa tarixdən dərs almalıdır. Elə gizlincə terroru dəstəkləyən, terror təşkilatlarını maliyyələşdirən digər dövlətlər də...

Bu son deyil, başlanğıcdır...
YORUM EKLE