Eyvah..!!

Siyasi alandaki MHP tenkitlerini,eleştirilerini üzerime almamayı öğreneli hayli zaman oldu.Bunlar çoğunlukla ciddi şeylerde değildi,kaldıki çok daha ağırlarını bizler kendi içimizde yapıyorduk zaten.

Ancak Davutoğlu'nun Afyon konuşması itiraf edeyim ki sarsıcıydı,halının altına süpürülemeyecek netlikte bir meydan okumayı içermesi bir yana,yumuşak karnı yakaladığının bilincinde,yükleniyordu.İddialı olduğumuz bir alanda yokluğumuzu ifade ediyordu,basit sade cümlelerle ki;acıtıcıydı.
Çünkü maalesef haklıydı,varlığıyla milli birliğin teminatı olan bir hareketin,varlık sebebine aykırı''politikasız''lığını sorguluyordu ki;eyvah!!!

Bu hareket mazisinde milli vicdanın en rahatsız olduğu alanlarda geliştirdiği refleksler,koyduğu net tavırlar,getirdiği çözümlerle Türkiye'nin gündemine oturmuş ,milletin şuuraltı özlemlerinin,beklenti ve hayallerinin temsilcisi olmuş bir harekettir.Öyleki ülkücülerin ne dediğini dikkate almadan politika geliştirmeyi imkansız kılacak derecede bu krıtik alanı kapatarak.

Milli bünyede hastalık nerede ise biz orada idik;sözümüzle,çözümlerimizle,fiilen,bedenen orada hazır ve işbaşında idik.Dostun yanıbaşında,düşmanın tam karşısında dimdik..Her fedakarlığa hazır ,her iyiniyeti kucaklayıcı,güven veren bir dost, saygı duyulacak bir düşman olarak..

Davutoğlu açıkça meydan okuyordu;fiili olarakta fikri olarakta doğu ve güneydoğuda yoksunuz diyordu ve heyhat haklıydı ki;eyvah..!

Muş'u,Bingöl'ü,Elazığ'ı,Malatya'yı,Urfa,Antep'i,Van'ı,Erzurum,Erzincan'ı devletin aczine rağmen Türk milliyetçiliğinin kalesi haline getiren,emeği ile ,kanı ile o toprakları yeniden vatan eden bir hareketin ,mevcut halinden hareketle getirdiği tenkid ne yazıkki haklıydı ki; eyvah..!!

Vucudunuzda nerede bir ağrı varsa can oradadır. Orası en önemli uzvunuz kesilir bir anda. Milletler de öyledir,ağrı neredeyse can da oradadır,dikkatler oradadır,orada tesirli olmayan bir ilaç gereksiz ve önemsizdir,dikkate dahi alınmaz,
ki;bu değerlendirme doğrudur.Ki: eyvah..!!!

Sağlıklı uzuvların tabii refleksini istismar ile suçluyordu Davutoğlu bizi,hastalıklı uzvun hastalığığını dikkate almadan politika yapmakla,hastalıklı uzvu gereksiz görmek ve ihmal etmekle.Bir nevi siyasi oportünizmle,kolaycılıkla...haklımıydı ki;eyvah..!!!

Maalesef Türkiye'de mevcut adaletsiz düzenin Kürt kökenli vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkisinin ''devlete isyan''düzeyinde provake edildiği bir dönemi,cumhuriyetin bekçisi modunda bir statükoculuğun aymazlığı ile geçirdik ki o stotükonun en büyük, en masum kurbanı bizdik.Biriken öfkeyi doğru noktalara kanalize etmekte bizim hak ve görevimizdi.

Bahçeli ile başlayan sisteme teslimiyet ,fikren ve fiilen sahadan silinmemize yolaçmıştır ki;eyvah..!!

Tembellik ve risk almamayı marifet belleyen bir anlayışın ''fincacı katırlarını'' ürkütmemeyi bir marifet,silikliği siyaset olarak ülkücülere dayattığı ,potansiyelimizi heba ettiği bir dönemi yaşamaktayız ki,bu dönem Türkiye ve dünya için hızlı bir dönüşüm zamanıdır,''bi taraf olanın bertaraf olacağı'' bir zamandır ki;eyvah..!!!

Ülkücüler gücünü samimi inançlarından,gayretlerinden alınteri göznuru dökerek milletle olan beraberliğinden;yan yana ,diz dize,gönül gönüle ,aynı kaderi,acıyı,sevinci,paylaşma duygusundan alır.Ne bürokrasi,ne medya,ne de güç odakları ile yapılacak gizli açık ittifak bize bir güç,etkinlik sağlayamaz..Sahadan kopan bir ülkücü hareket düşünülemez ki sahadan adım adım koparılan bir ülkücü hareketten,tembellik,risksiz başarı,siyasi rant tuzağına çekilmekte olan ,yok oluşa yönlendirilen bir hareketten bahsediyoruz, ki ;eyvah..!!

Eyvah ki sempatizan kitlemiz Kürt ile PKK'lı ayrımı dahi yapamaz haldedir,yanıbaşında oturan Kürt kökenli ülkücü ağabeyinin haleti ruhiyesinden dahi habersiz Kürt düşmanlığığını ülkücülük sanır,züccaciye dükkanına girmiş fil gibi yıkar geçer de bu ahmaklığını kahramanlık addeder ve dahi vatanseverlik!MHP, ülkücülerin Kürt meselesindeki temeldeki yaklaşımının doğruluğundan kaynaklanan haklılığını; gün içinde doğru politikalar ve organizasyonlarla desteklemeden,gayretsiz,hizmetsiz,çilesiz,''laf'' tan ibaret bir vatanseverlik ''laf''tan ibaret bir millete öncülük anlayışı ve kolaycılığıyla istimar etmekte,onu etkisizleştirmektedir ki;eyvah...!!

Şiddetten kaçınmak önemli,terörün tarafı olmamak doğru bir tercihtir.Ancak sokaktan ,hayattan kopmak,fikri ve fiili hiçbir organizasyonda bulunmamak bu tercihin gereğimidir? ki;hayır..Öyleyse ülkücüleri ölüm uykusuna yatıran bu ataletin sebebi nedir? Malum çevrelerin övgüsüne mazhar olan sahada ülkücülerin olmayışı Türkiye'de şiddet ve terörü yok mu etmiştir? Hayır..Öyleyse bu övgünün gerçek sebebi nedir?Cevap;ülkücülerin devre dışı kalmasıdır ki;eyvah..!!!

Bahçeli,Türkeş döneminde ''etkisiz eleman'' dır,varlığı veya yokluğu hareket için bir mana ifade etmeyen etkisiz bir kişilik..Yönetiminde MHP bu fonksiyons ksvuşmuştur!!Artık ülkücüler ''etkisiz eleman''dır varlık veya yoklukları Türkiye'nin kaderinde önemsizleşmiştir, ki;eyvah..!!

İster dost ,ister düşman belleyin Davutoğlu yüzümüze bir ayna tutmuştur,siyasetteki sanal varlığımıza rağmen,fikri ve fiili alandakiyokluğumuzu alenen yüzümüze vurmuştur.

Sukutla geçiştirilemeyecek,gargaraya getirilip yok edilemeyecek bir meydan okumadır bu;MHP'nin ''cıvık sakalısı'nın polmikleriyle karşılanamaz,Bahçelinin ''ruhsuz'' duruşu ile asla!!

Öyle görünüyorki cevabımız biraz zaman alacak ama asla gecikmeyecek,bu milletin kaderine hüküm verecek hareket kendi küllerinden doğacak bir hayatiyete sahiptir,bedelini ödediği zaferine mutlak kavuşacaktır.

Dua'mız budur ve kabulunden asla şüphemiz yoktur.''eyvah''larımız ,bir uyarıdır, akıl,gönül sahiplerine;bir davettir,kalana bir sözümüz yoktur..Orda söz sahibi artık kılıçlarımızdır!

Baki selamlar...


YORUM EKLE