Ey Türk çocuğu, ırkını sev!“Bayram ilân edilişinin 95. yıl dönümünde
ulusal egemenliğin bekçisi, bütün Türk Çocukları’na”


Ey vatanımın öz çocuğu!

Bu yazımı sana ithaf ediyorum. Adını bilmem; hüviyetini tanımam ama biliyorum ki bu toprağın asli varlığısın. Belki henüz okul sıralarındasın ya da herhangi bir meslekte alın terinle ekmeğinin peşinde koşturuyorsun. Bugünden başlayarak yarınların için bu kutsal toprakların sorumluluğunu yüklenecek, müdafaasını omuzlarına alacaksın.

Çok çetin bir devirde yaşıyorsun. Tıpkı senden önce de atalarının yaşadığı birçok çetin devirler gibi. Bu devrin bütün çetinliği, yalnız dört bir tarafının ateş ve yıldırımlarla sarılmış olmasında değil; çünkü bilirim ki sen, vatan uğruna kanını döken ecdadının kanı ile o yangını söndürür, yıldırımlara çelik gibi göğsünü siper edersin. Fakat insanlık yarım asırdan beri nice milletlerin körpe ve saf gençlerini bin bir çeşit havai, rengârenk süslü zehirlerle zehirleyip içten çürütmekte. Senin gibi tazecik iştahlara sunulan bu zehir, birçok harpten kahramanca üstün gelmiş memleketinin kanını emdiği gibi, kardeşini kardeşine boğazlatmakta.

Millî şuuru unutturmak ve millî bütünlüğü bozmak, dağıtmak gayesi ile icat edilen bu bozguncu fikir ve inançları, toy zihinlere uygun ve güzel gözükmesi için süslediler. Sizlerin savunmasız olan dimağlarınıza bu kara fikirleri aşıladılar. Bilinçsizce bu amaca hizmet ettiniz.

Dünyanın geçirdiği büyük küresel devrim artık gözlerimizin önündedir. Sana dünyanın en üstün niteliğini veren Türklüğünün, artık diğer milletlerden hiçbir farkı kalmadı. Bu küreselleşme içinde sıradanlaşarak üstün niteliğini unutmakta, yabancı hayranlığı ile yavaş yavaş yok olmaktasın.

Hümanizm hülyalarının nasıl boş ve bu hülyayı ortaya atanların, üzerinde yaşadıkları toprağı satan ne çeşit bezirgânlar olduğunu gördün. Ve yine gördün ki, soy ve ırk tanımayan bir “İnsan kardeşliği”, milletlerin bütünlüğünü bozmak için uydurulmuş bir silahtır.

Gördünüz ve görüyorsunuz; milli birliğini, ülkü ve inancını kaybetmiş, ferdî menfaatlerini milli davalar uğrunda feda edemeyen idealsiz milletler mahvoluyor.

Kadınların lüksü ve modayı bilmediği, erkeklerin vatan duygusundan başka zevk tanımadığı bir millet, yolunu şaşıran insanlığa parlak bir ibret levhası olmuştur. Böyle bir millet, medenî âlemin tekniğini, bilgi ve kültürünü alırken, millî ahlâkını unutmamış ve emeğini kendi büyük millî davası uğruna harcamayı bildikten sonra ona hiçbir yabancı zehir tesir etmemiştir.

İçinde yaşadığın devir, senin de böyle bir ahlâkla yetişmeni zaruri kılıyor. Senden evvelki nesil, kendinden önce gelenlerin hatalarını pek pahalı ödemiştir. Buna rağmen onlar çok çalıştılar, büyük fedakârlık ve gayretlerle ezilmiş ve dağılmış bir imparatorluktan şerefli ve güçlü bir Cumhuriyet yarattılar. Şimdi bu mukaddes emaneti sen koruyacak ve omuzlarında yükselteceksin.

Dikkat et Türk Çocuğu!

Senin önüne boş ve havai meşguliyetler serenlere biat etme. Yapılması gereken büyük ödevlerin var. Senin, benim, hepimizin canımızdan daha üstün mukaddes ülkümüz: yarının Büyük Türkiye’sidir. Dimağının bütün faaliyetlerini, bütün kudretini ve bedeninin bütün gücünü harcamalısın. Moda, sinema, kumar, dans, futbol, flört, kahvehane miskinliği… Bütün bunlar uzun müddet ve fazlasıyla aramızda yaşadı. Şimdi bunların yerine ülkü, inanç, mücadele, çalışmak ve evlenip yuva kurmak var!

Yarının güçlü ve büyük Türkiye’sini; bugünün temiz, ahlâklı ailesi yaratacak. Senin soyundan ne bir zampara ne de bir metres çıkabilir. Sen, yarının Türkçü neferlerini yetiştireceksin. Senin ırkın için verdiğin mücadelede senden sonra bayrağı taşıyacak ve Türklüğü yüceltecek kişi, yine senin soyundan gelen kişiler olacak.

Geçmişimizde olduğu gibi bugünde aramızda ahlâkı ile bize yabancı olan bir zümre vardır. Bu zümre, sahip olduğu zenginliği doğrultusunda pek moderndir ama ahlâkı çökmüştür. Hayatları sadece gece kulüpleri, içkili muhabbetler, kadınlı erkekli seviyesiz sohbetlerden ibaretti. Bu zümre Türk soyundan gelse de bizden değildir. Çünkü Türk olmak için sadece kan yeterli değil; aynı zamanda yüksek Türk ahlâkına da sahip olmak gerekir.

İşte sen, ırkına yakışır bir genç olarak, tarihini bilen, töresine itaat eden, ahlâklı, güçlü, zeki ve iyi bir karaktere sahip olmak zorundasın. Yüreğini kanatan geçmiş felâketlerin, gözünde değersiz bir masal gibi durmaması gerekir. Sen geçmişinden ders alarak geleceğe sağlam adımlar atan yiğit bir savaşçı olmalısın. Edebiyatını, musikini, mimarlıktaki eşsiz sanatını, geleneklerini, özetle seni sen eden bütün varlığına sahip çıkmalısın. Hangi Hollywood yıldızı senin en büyük tarihi kahramanlarından daha etkili olabilir?

Şimdi senin karşına ‘trend’ denen yeni akımları takip etmen için, durmadan dönen ve sosyal hayatını sözde renkli tutan bu kapital tuzağı sunuyorlar. Bu trendi yakalamadığında ise çok durgun, renksiz bir dünyan olduğuna inandırmaya çalışıyorlar. Oysaki bu sadece tüketen bir genç olman için seni değiştirmeyi amaç edinen tuzaktır. Bu tuzağa kanan o kadar çok gencimiz var ki bu durum bağrımızın üzerinde oluşmuş kötü bir ur gibi bizi içten içe çürütmektedir.

Bu kötü uru bağrımızdan kopartıp atacak olan da yine sensin. Ne yaman bir milletin evladı olduğunu hatırlayacak ve milli ülkün için çalışacaksın. Bir an önce güçlü Türkiye’mize kavuşmak için hazırlanacaksın. Her hareketin bu amaç doğrultusunda olacak. Fertliğin, milli varlık içinde eriyecek. Bütün kârın, bütün menfaatin ve bütün zevkin büyük Türk topluluğunun ortak kârı ve zevki çerçevesinde kalacak.

Her taraftan bin bir çeşit rüzgâr esebilir. Senin bu karmakarışık akımlar içinde teneffüs edeceğin hava, katışıksız Türkçülük havası olmalıdır. Bu toprağa, ihtiraslı bir sevgi besleyeceksin. Yaşamak için çok çalışmak lâzım. Türklüğü yükseltmek için de hiçbir şey beklemeden, yalnız Büyük Türkiye için çalışmak gerek! Türk’ün her şeyden üstün olduğuna inanacaksın. Sen, atalarına lâyık, gerçek bir Türk Çocuğu olacaksın.

YORUM EKLE