DİRİLİŞ YOLU : SAMİMİYET İMTİHANI

 Anlaşılan odur ki, bu yönetim, hareketin önünde bir ''kör tıpa'' olmayı sürdürmekte kararlıdır.

 Bizim derdimiz ise, bu yönetimin yaptıklarından ziyade, yapmadıkları, yapılmasına müsade etmedikleridir. Bunun başındaki en önemli mesele de ÜLKÜ OCAKLARI meselesidir.

 Ülkü ocaklarını sokaktan çekme bahanesi ile ülkü ocakları hayattan çekilmiş, adeta yok edilmiştir.

 70'li yıllarda gençliğinde, siyasetinde nabzı ülkü ocaklarında atardı, Türkiye geneline yayılmış 1000'in üzerinde aktif şubesi, disiplinli, okuyan, Türkiye'nin her meselesini irdeleyen, öğrenen,öğreten, gerektiğinde dövüşen, mücadele eden dev bir organizasyondu ülkü ocakları.

 Oradan yetişenlerin hala Türkiye'de önemli roller üstlendiği bir dönemin sonuna geliyoruz. Bu hareketin tamamen kendini yenileyemeyen, aksine, insan öğüten kuru bir siyasi mekanizma içinde yarınlara taşınabilmesinin imkanı yoktur.

 Bugün bunca birikim, tecrübe ve imkanla çok daha güçlü, etkin, faaliyet alanlarını, kadro yetiştirme misyonunu genişletmiş, çeşitlendirmiş, Türk gençliğinin kalbinin attığı, onsuz hiçbir siyasetin şekillenemediği bir ocak olmalıydı ülkü ocakları.

 Fikirsiz, çilesiz, ülküsüz ikbal mücadelesinin siyasi mücadele olarak takdim edildiği günümüzde, ülkücülerin önemli bir bölümü siyasetten de teşkilattan da soğumuş, köşesine çekilmiş, kendi çapında, imkanlarında hizmet yolları arıyor, kendince de hizmet ediyor.

 Ülkü ocakları, geçmişinde ona değmiş, partili, partisiz hatta başka partili tüm mensuplarının fikri, imkanı, bilgi ve düşünceleri, gücü bir araya getirilerek yeniden organize edilmelidir.

 Bunun gerçekleşmesi, ülkü ocaklarının bugün anlaşılan manasıyla siyaset dışına çekilmesiyle mümkündür.  Gençlik, parti kongrelerinde kaba güç ihtiyacı dışında mevcut yönetimin pekte umrunda görünmemektedir.  Ya da partide kendini bir yerlere taşıma peşindekilerin güç ticareti mevzusudur.

 Bunların aşılması ile yeniden doğuş, seferberlik ilanı ile çok geniş, bağımsız bir komite oluşturularak, her meselenin inceden inceye tartışılıp yeniden bugünkü manadaki siyaset batağından, idealizmin çıkarsız, fisebullah hizmet yolu, aşkı ve şevki, ülkücülük prensipleri üzerinde, yeniden inşa edilecek üniversite merkezli ülkü ocaklarının yaratacağı heyecan, üç beş sene içinde bütün Anadolu'yu yeniden tutuşturur.

 Bu konuda tecrübeli bir nesil, neredeyse hayattan çekilmektedir. Her türlü siyasi menfaati bir kenara koyarak, geçmişte bu hareketi var eden organizasyona güç oluşturma heyecanı ile yeniden doğacaklarına eminim.

 Oluşacak sinerji, mevcut siyasi partideki gerilimi de azaltacaktır. Delege, kongre, milletvekilliği, il, ilçe başkanlığı hesabı, mevki ihtirası içinde kendine yer bulamayan, boğulan, idealizm, hizmet arzusu kendi kanalını oluşturabilecektir.

 Ülkü ocaklarının, Türk milliyetçiliği hareketine yeni kadrolar yetiştiren, fikri canlılığın yaşandığı, Türkiye'nin her meselesine çare üreten, burs veren, bilgi oluşturan, dayanışma ruhunu canlandıran, yeni, idealist bir hayat tarzı yaratan, dinamik, canlı bir yapıda, çocuklarımızı göndermek için can atacağımız bir teşkilat olarak yeniden kurulmalıdır.

 Mevcut düzenin, geçmişte yaşadığı tecrübe ile böyle bir oluşumun tekrarını engelleme adına, mafyatik tuzak dahil onlarca proje uyguladığını biliyoruz da, zeminin belki de  tarihimizde en uygun olduğu son on yılda ''bizim'' yönetimimizin böyle bir projeyi hayata geçirmeyi aklından bile geçirmemiş olmasına bir mana veremiyoruz.

 Vereceğimiz mana bir yerlerden görevi devraldıkları suçlaması ağırlığında olacağından, belki de dile getirmiyoruz. ''Kör tıpa''  olmadığınızı ispat etmek size kalmış. Göstermelik değil, samimi bir başlangıca adım atın, dışladıklarınız başta olmak üzere, böyle bir organizasyon için tüm ülkücülere, adı sizce hain bile olsa, çağrı yapın, ellerini taşın altına koymalarını gerekirse isim isim talep edin.

 Ülkücülere samimi ve gerçek bir mücadele alanı açın, birbirleriyle değil, hariçle boğuşma zemini oluşturun, var mısınız ?

 Öyle bir ÜLKÜ OCAKLARI PROJESİ ortaya çıkaralım ki, dağdaki çobana kadar her ülkücünün yeniden samimiyet imtihanı olsun.

 Ülkücüler girdikleri her büyük imtihanı kazanmıştır. Bundan da zaferle çıkacaklarına inanıyorum.

 İMTİHAN BAŞLAMIŞTIR  en başta da ''bizim yöneticilerimiz'' için; ya istifa edip çekilin ya da böyle bir projenin başlangıcını yapın.

 Herhangi bir şahsa ,nefsimize,hatta  yönetiminize hizmet etmeyecek böyle bir gücün oluşması, ancak TÜRK MİLLETİ'nin ''DÜŞMANLARINI'' korkutmalıdır!

 Bu meselenin daha fazla ihmali(!) ihanet derecesinde bir aymazlıktır.

 

 metinelci1957@gmail.com

YORUM EKLE