Devlet Bahçeli'ye Eleştiriler Nereye Hizmet Ediyor?

10 Ağustos günü, milletimiz sandığa giderek yeni Cumhurbaşkanını seçti ve maalesef doğruluk, erdem sevgi kaybederken; yalan, nefret ve haram bu seçimin galibi oldu. 10 Ağustos günü devletin varlığına kasteden lobiler kapalı kapılar ardında zaferlerini kutlarlarken, milletin evlatlarına bir kez daha üzülmek düştü.

Bu seçim sonuçlarının bizim için tek bir anlamı olmalıdır. O da; Bu sonuçların MHP’ne gelecek adına çok büyük sorumluluklar yüklediğidir.

Türkiye, Tayyip Erdoğan ve yeni yol arkadaşları tarafından talancılara, yalancılara ve Türk düşmanlarına peşkeş çekilmek istenirken, bu planları bozacak yegâne güç ise MHP ve Ülkücü Harekettir.

Tayyip Erdoğan’ın yeni arkadaşlarına, eski dostlarını harcatma planlarını devreye sokmasıyla karışan AKP, kendi derdine düşmüşken Devlet Bahçeli’ye ve onun şahsında MHP’ne yapılacak her tazyik tarih önünde büyük vebal taşıyacak ve Türk Milleti’nin son kalesinin surlarını oklamaktan öteye geçemeyecek olsa da bu tazyikler vicdanlarda en ağır şekilde mahkûm edilecektir.

Üç kıtadan sürüldükten sonra sığındığımız Anadolu ve Türk’ün hissesine düşen son vatan parçası da Tayyip Erdoğan ve AKP eliyle parçalanmak istenirken, “Türk Milliyetçisiyim” diyen her ferdin yapması gereken şey, bu oyunlarla mücadele etmek ve bu hayâsız akına karşı göğüs germek olmalıdır.

Bunca uğursuzluk ve tarihi düşmanlıklar AKP ile vücut bulmuş, ülkemiz bir karanlığa hapsedilmek istenirken; Devlet Bahçeli’ye ve MHP’ne yapılan bu zamansız akınlar kime hizmet etmiş olacaklardır? Ortadoğu’da ki Türk varlığını Amerika ile iş birliği yapıp yok olmaya mahkûm etmiş bu zihniyet, Bugün yönünü Rusya, İran ve Çin’e çevirip, Ortaasya’da ki Türk varlığını da Doğu’lu güçlere yem etmek için harekete geçmişken, Devlet Bahçeli düşmanlığı bu ülkeye ve bu harekete ne kazandıracaktır?

Ülkücü Hareket bir şey tartışacak ve bir konuya odaklanacaksa o da Türkiye’nin içinde bulunduğu bu kötü durum olmalıdır. Genel seçimlere 1 yıl kadar bir süre kalmışken, memleketin hemen her değerine tecavüz etmeyi kendisine şeref sayan siyasal iktidar kendi içinde ayrılıklar ve kamplaşmalarla bölünmek üzereyken, bize düşen nedir?

Bizim hedefimiz Türkiye’yi bu iktidardan ve bu zihniyetten kurtarmak mıdır, yoksa Devlet Bahçeli’ye taarruzlarda bulunarak, bölünmeye yüz tutmuş bu hastalıklı yapıya dolaylı destek vermek mi? Her Türk Milliyetçisi bu sorunun cevabını, kendi vicdan muhasebeni yaparak vermeli ve elini vicdanına koyarak bu konu üzerinde düşünmelidir.

Sevgi Allah’ın kullarına belki de en büyük hediyesidir. Kimse kimseyi sevmek zorunda da değildir. Ama sevgisizlik bir insanın saygı sınırlarını zorluyorsa ve yanlışa yol açıyorsa bu saygısızlıkta sevgi çemberimizin içerisinde eritilmelidir.

Hırsızlıkları ayyuka çıkmış, yalanları bentleri aşıp, barajlardan taşmış bir siyasi kişiliğe AKP tabanının duyduğu sevgi ve muhabbete bakıp, her Ülkücü kendisini sorgulamalıdır. Bir şey tartışılacaksa bunun tartışılacağı ortam bellidir. Bu tartışma iktidarın basın organları tarafından, kamuoyuna mal edilmeye başlandıysa bu tartışmanın sahipleri de kendilerini sorgulamalı, şahsi düşmanlıkları ve nefislerinden arınarak içinde bulundukları durumu değerlendirmeye tabi tutmalıdırlar.

MHP lideri ve teşkilatıyla dimdik ayaktadır. Eğer oy tartışması yapacaksak, bu tartışmanın cevapları da istatistiklerle sabittir ve ortadır.

Ülkücü fikri ve vicdanı hür kimsedir. Fikirlerine pranga vurulamayacak yegâne insandır. Ancak bu fikirlerin dile getirilecekleri yer de kongre salonları olmalı ve bu fikirler Ülkücü Hareket’in mazisine ve geleceğine ihanet içermemeli, “Fikrin namusuna” sadık olmalıdırlar.

Bugün her Ülkücü’nün ilk görevi, Türkiye’yi mahkûm edildiği bu karanlıktan kurtaracak tek güç olan MHP’nin iktidarı için ter dökmek olmalıdır. Bu hareket döktüğünüz ter nispetinde konuşma hakkını size sağlayacaktır. Aynı 4 Kasım’da, kürsüye çıkıp eleştirilerinizi bir bir sıraladığınız gibi…

YORUM EKLE