Devlet Adamlığı …

Bir kişinin büyüklüğü, önemi, ulaştığı siyasi mevkii aşmıyorsa, o mevkii elden gidince hemencecik balon gibi sönüveriyor. Talihin, tesadüfün devlet adamı yaptığı kişiler unutulmaya mahkûm.

Son otuz kırk yılın politika hayatını düşünelim. Ne adamlar gelmiş geçmiş. Bir partiyi batmaktan kurtardığı söylenen kişiler, partilerinin en saygıdeğer insanı olmuş, adı haberlerden düşmemiş kişiler, bir ihtilal sonrasında Meclis’e kalabalık gruplarıyla giren liderler, nerededirler şimdi?

Ya bir şirkette danışmanlık ya da bir banka da idare meclisi üyeliği yapıyorlardır. O da eski ünlerinin yüzü suyu hürmetine. Yoksa o yerlerde mutlak surette gerekli oldukları için değil.

Yahut asmışlardır levhalarını avukat diye, doktor diye...

Bazıları da emekli maaşlarını alarak evinde oturuyordur. Torununu götürüyordur çocuk bahçesine.

Karşılarında çaktırmadan esneyen çocuklarının arkadaşlarına akıl vermeye kalkan, hatıralarını anlatanları da vardır her hâl.

 

Türk devlet adamlarının vazifeleri ;

*Barış ve sükûnu sağlamak ve bunu yalnız Türk ülkesi ölçüsünde değil, dünya çapında gerçekleştirmek,

*Milleti için, gündüz oturmadan, gece uyumadan hizmet etmeli ve vatanı müdafaa etmelidir,

*Memleketi tanzim ve idare etmeli, halkı düzene sokmalıdır,

*İyi kanunlar yapmalı, adaletle tatbik etmeli ve halkı korumalıdır,

*Dağınık boyları toplayıp, nüfusu çoğaltmalıdır,

*Halkı çıplak ise giydirmeli, aç ise doyurmalıdır,

*Kuldan fakir adını kaldırmalıdır,

*Devlet idaresine sadık, seçkin, hakim idare adamlarına görev verilmelidir,

*Alimleri himaye etmelidir,

*Kötüleri cezalandırmalı, iyileri korumalıdır.

“Kişinin kendini bilmek gibi irfan olamaz” demişler, ama gel gör, “Bir günün sultanlığı sultanlıktır.” diyor çoğu insanlar.

“Hayır efendim, ben bu işe liyakat sahibi değilim!” demiyorlar. Ölçü şu olmuş; “Ahmet yapar, Mehmet yapar da ben yapamaz mıyım?”

Devlet adamlığı bir sanattır, hem de bir meslek…

 

Devlet Adamı;

*Bilge olmalı,

*Akıllı ve bilgili olmalı,

*Cesaretli, kuvvetli ve kahraman olmalı,

*Dürüst olmalı, doğruluktan ayrılmamalı,

*Fazilet sahibi olmalı,

*Sözünde durmalı ve verdiği sözden dönmemeli,

*Hasis olmamalı, eli açık olmalı, yumuşak huylu, alçak gönüllü, himmet ve hayâ sahibi olmalı,

*İhtiyatlı, uyanık olmalı, ihmalkâr olmamalıdır,

*Aceleci değil, sabırlı olmalı,

*Zalim olmamalı,

*Merhametli, şefkatli ve dili yumuşak olmalı,

*Yalancı, mağrur ve kibirli olmamalı,

*Siyasette mâhir olmalı,

*Takvâ sahibi olmalı,

*Gönlü temiz, tok gözlü, anlayışlı ve misafirperver olmalı,

*Nefsine hâkim olmalı, harama el uzatmamalı, kumar oynamamalı, fesattan uzak durmalı, kin gütmemeli, varlığının fâni olduğunu unutmamalıdır,

*Tanrı’ya kulluk ederek, ibadet etmelidir.

Gerçek devlet adamı, gün olur bir kenara çekilirse bile, o hâlâ millet için yeri düştüğünde bir müracaatgâhtır.

Adam gibi adam olan Devlet adamları; mensup olduğu "Türk Milleti" aşığı olurlar. Gerçekten “Türk Milliyetçisi" olmakla iftihar eden ve de haykıran insandır. Ortak noktaları "Ne mutlu Türküm diyene" parolası olmalıdır.

Düşünelim bir yol, şu kadar bakanlık yapmış, hatta başbakanlık yapmış, dahası var cumhurbaşkanlığı yapmış insanlar var ülkemizde değil mi?

Hangi meselede başvuruluyor bugün kendilerine. Bazı durumlarda, ülke ihtiyaçları gerektirdiği zaman düşüncelerine müracaat edilen yabancılardan birçok devlet adamına şahit oluyoruz oysa.

Mevkiinden düşünce, nam ve nişanı silinen, adının ağza alınması suç olan devlet adamlarıysa sosyalist ülkelerdeydi.

Bizim durumumuzsa...

Acayip bizim durumumuz.

Ama şu var, gerçek hizmet ehlini milleti unutmuyor. Hakk’ın rahmetine mazhar olup fikirlerini iktidara taşıyan, Milletini düşünen ve hayatı boyunca örnek bir mücadele sergilemiş, gerçekten Türk Milliyetçiliği davasının gönül erlerine selam olsun.

 

HER ŞEY TÜRK İÇİN, TÜRK'E GÖRE, TÜRK TARAFINDAN...

 

YORUM EKLE