Darbe Anayasasını Değiştirmek İsteyenlerin Geçmişi!

 1982 Türkiye anayasa referandumu Türkiye’de yapılan ikinci halk oylamasıdır.
 12 Eylül darbesi'nden sonra hazırlanan 1982 Anayasası için yapıldı. 7 Kasım 1982’deki halk oylaması ile 1982 Anayasası, yüzde 8.63 'hayır' (1.626.431 seçmen) oyuna karşılık, yüzde 91.37 'evet' (17.215.559 seçmen) oyuyla kabul edildi.
1982 Anayasası, sonuçların açıklanmasıyla ) 9 Kasım 1982 tarihinde yürürlüğe girdi.
1982 Anayasası referandumu cumhurbaşkanlığı seçimi ile birleştirildi. Anayasanın kabulü ile birlikte, anayasanın geçici 1. maddesi gereğince, daha önce devlet başkanı unvanına sahip olan Kenan Evren 'in cumhurbaşkanlığı da halk tarafından onaylandı.(*)
Türkiye’de ortalama yaşın 75 olduğunu düşünürsek, 1982 yılında Anayasa referandumunda oy kullanan 17.215.559 kişiden hatırı sayılır bir nüfus halen hayattadır!
Bugün 1982 darbe Anayasasına karşıymış gibi yapanlar o günlerde darbecileri alkışlamış 7 Kasım 1982 tarihinde hem darbe anayasasına hem de baş darbeci Kenan EVREN’nin Cumhurbaşkanı seçilmesine “EVET” demişlerdir!
Bugün zaten büyük ölçüde ilk halinden eser kalmayan, birçok maddesi değişmiş olan 1982 Anayasasının değişmesini ilk 4 maddesi ve  66’ncı maddesindeki “Türk Vatandaşlığı” kavramını kaldırmak üzere kurgulayanlar dedelerine, babalarına, annelerine, ağabeylerine, ablalarına sorsunlar öncelikle,
12 Eylül 1982 darbe Anayasası’na ve darbeci Kenan EVREN’e niye EVET dediniz”
Hatta bu soruyu bugün Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı, Milletvekilliği yapanlara da sormalıdırlar!
Ne mi cevap alacaklar ben söyleyeyim “…bir an önce demokrasiye geçmek için” Yerseniz!
O zaman sorularına şöyle devam etmelidirler “…Peki o zaman 1982’den bugüne kadar ülkeyi yönetenler ve/veya yönetme iddiasında olanlar darbe Anayasasının temel kuruluşlarından olan “Yüksek Öğretim Kurulu” (YÖK),işçileri köle haline getiren “Yüksek Hakem Kurulu” (YHK) v.b. kurumların mevcudiyetlerinin devamında niye ısrarcı olmaktadırlar”
Velhasıl bir süredir Anayasa değişikliğini altın tepsi içinde Türk Milletine sunmaya çalışanların asıl derdi Anayasanın değiştirilemez ilk 3 maddesini Anayasa’dan çıkartmak ve yine Anayasanın 66’ncı maddesinde yer alan “Türk Vatandaşlığı” kavramını yok etmektir!
Bunlarda “maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir”
YORUM EKLE