ÇÖZÜM İÇİN SORULAR ?

 ÇÖZÜM  İÇİN SORULAR ?
Doğru çözümleri bulmak için doğru sorular sormak lazım?
Önce doğru soruları bulacağız. Hep birlikte !
1-) AKP siyasetinden artık kurtulmak eşiğini çoktan aşarak; korkan, endişe eden, panikleyen ve AKP tarafından tamamen ötekileştirilen vatandaşlarımızı bir parti ya da bir kurtarıcı lider etrafında tek çatı altında toplamak mı daha kolay ve mümkündür yoksa tek bir ilke etrafında sadece bir kereye mahsus bir dakika için tüm muhalefeti tek bir hedef etrafında iş birliğine davet etmek mi daha kolaydır?
2-) AKP siyasetini sonlandırmak için bugün milletimizde karşılığı olan ve teveccüh gören başta MHP'nin genel başkan adayları ve yine toplumda  AKP'ye muhalefette samimi, fedakâr ve önder olmuş partili partisiz diğer siyasiler, aydınlar, yazarlar ve sivil toplum örgütleri "tek hedefli" bir sivil toplum hareketi başlatamazlar mı?
3-) Cumhurbaşkanlığı sisteminde başkanı seçerken  başkanın partisinden listeye atadığı milletvekillerini de aynı partiden seçersek o vekiller halkın milletvekilleri mi yoksa başkanın emir kulları mı olur?
4-) Başkanı seçerken TBMM'yi de başkanın istediklerinden seçersek ya da seçilirse hem başkanın şahsında yürütmeyi hem de TBMM'nin yasama gücünü aynı kişiye yani tek adama teslim etmiş olmaz mıyız?
5-) Partiler üzerinden parçalı muhalefette seçilen Meclisteki muhalif vekiller öncelikle  onları listeye koyan genel başkanlarının mı emrinde olacaklar yoksa onlara oy atan halkının mı?
6-) Seçim sistemi dar bölge ya da  daraltılmış bölge olarak değiştiğinde her seçim çevresi (2.) şıkta çerçevesini çizdiğim "sivil toplum muhalefetinin" desteklediği cesur, dürüst, satın alınması mümkün olmayan, seçileceği  çevrede bilinen, tanınan ve asla bir adama değil sadece kendisini seçen halka karşı sorumlu vatansever adayları seçmeyi başaracak yolu bulamaz mıyız bu organizasyonu yapamaz mıyız?
7-) Referandumda tek soruda "hayır" cephesini kabul gören ve inanılan oy oranı ile %51’in üzerinde aşan halk yine tek soruda parçalanmadan, bölünmeden sadece bir seferlik kendi seçim çevresinde birleştirilemez mi?
"Hattı müdafaa ile partiler üzerinden genel başkanların talimatına el pençe köle-vekiller seçeceğine; sathı müdafaa ile vicdanları hür, kendi bildiğin cesur yürekleri TBMM'ye gönderemez misin? 
O satıh kendi seçim çevrendir. Altı üstü 80-100 bin oy; 160-200 sandık!
Bu sorular doğruysa cevapları tartışabiliriz.
İşin pratiğini endişe etmeyin.
Önemli olan stratejide anlaşabilmek.
Bu stratejide merkez sağ, merkez sol, merkez, liberal, milliyetçi, sosyal demokrat, dindar gibi yol ve iz işaretleri yok. T.C. vatandaşı kimliği ve Türkiye’yi sürüklendiği girdaptan kurtarma inancında bir vatansever olmak  bu hedefe yürümek için yeterli.
Tek hedef var: 
Ey Türk Milleti, Meclisini geri al !
1920’de olduğu gibi !
Başkan ne olacak dediğinizi duyar gibiyim?
İlk turda Meclisini geri alan millet ikinci turda sizce hata yapar mı?
Ey parti kurma kavgasına girmeye hazırlananlar, sakin olun. Partiyi kurarken ikinci turun en şanslı adayını da bu yolda harcamayın !
Hakkı Şafak SES
YORUM EKLE