Bir Rüyanın Yorumu

Dalıverdik uykuya
Gördük kutlu bir rüya
Sonuna dek di güya
Dost gitti nar'ı kaldı

Deli gönlüm uslandı
Belalardan usandı
Gitti ömrün şiiri
Geriye hesap kaldı

Gece gündüz ve gece
Ismarlanmış her hece
Çözülünce bilmece
Geriye sırlar kaldı

Bu devran böyle döner
Nice ocaklar söner
Kalmaz ne gam ne keder
Ne taht ne taçlar kaldı

Yaz dedi bir dost..Neyazayım ki? Yaşadıklarını yaz dedi..Yaşadıklarımız? Bence bir hüznün hikayesi...Kimilerince bir destan, kahramanlık, kimilerince bir aldanışın,kimilerince de bir fırsat ,ikbal mücadelesi...

Rüyalarınızı yorumlayın diyor Peygamber ve yaşadıklarımız bir rüya,hayal hükmünde.Yaşadıklarımız hakikati anlama peşinde,manalandırılması gereken işlerimiz ,eylemlerimiz.Yorumlarımız kendi gerçekliğimiz; kendimiz ve kişiliğimiz...

Yorumlarımızın kimi ''hiç''liğe açılır ki ,ölümle nihayet bulacak bir anlamsızlıktır yaşadıklarımız, kimi sonsuzluğa kucak açar, ebediyeti kucaklar.Hüküm bizimdir ki,akibetimiz ; ya üzerimize atılacak bir kaç kürek toprak veya sonsuz yolculuğumuzun bir safhasıdır,yaşadıklarımız..

Yaşadıklarını yaz dedi ,bir dost; yazıyorum..Yaşadıklarımızdan ziyade ,yaşadığımı yorumluyorum...Özetle, yazdıklarım benim yorumum,anlayışım kabulum...

Neler yaşamadık ki ; işkence odalarından,zindan sefalarına ,iktidar kürsülerinden idam sehpalarına ,cennet ikliminden , cehennem azaplarına...Dostluklar gördük karşılıksız ,mihnetsiz .. İhanete uğradık bizce aptalca ve sebepsiz...,

Ne yaşadığımız zamanı biz seçtik,ne ana babalarımızı.Ne karekterimizi biz seçtik, ne yaşama alanlarımızı..Öylece bırakılıverdik hayata,imtihana...Hayatı yorumlamada başarımız bilmeceyi çözdüğümüz kadardır ki; hakikati idraktir bilmece..varlık sebebimizi anlamak ve kabullenmektir....

Çok sesler duyduk ,dinledik..Her biri binbir yüzlü hakikatin bir yüzüydü..''Nereye dönseniz Allah'ın yüzüoradadır''hükmünce ...''Halka hizmet hak'ka hizmettir'' dedi bir ses, biz o sese kulak verdik , o yolda yürüdük..Halkımız Türk halkı idi ve biz Türk'tük, Türklüğe hizmet ettik,hakka hizmet niyetine..Anladık ki , Hak' ta Türk'tür...

Neler söylenmezki bu cümle üzerine..''Küfr''ümüze hükmeden haklıdır kendince, meşrebince..Bizimse imanımızdır; her şeyin ''O'' ve ''Ondan'' olduğu hükmünce...

Aslolan ''O'' nu bulmak olunca ,her yol ona çıkar ki,bir yorumdur eylemlerimiz,işleri miz.Katında aslolan da işlerimizdeki halisane niyetlerimiz...Ülkücülüğümüz ''O'' nun emridir; bizce ibadetimiz,imtihan sualimizdir..Hayatı yorumlarken başarı veya başarısızlığımızdaki ölçü, bu yoldaki hizmetimiz, samimi gayretlerimizdir..Bu aynada seyrettik kendimizi,böyle tanıdık güç ve kudretin hakiki sahibini ,bu aynada tanıdık aczimizi...

Dava adamlığı, ''Emrolunduğun gibi dosdoğru ol ''buyruğunun, adam gibi uygulanmasıdır, nefsimize ki ; Allah'ın emridir ; boyun büker iman ederiz... Güç yetiremez ,''ah''çeker, gözyaşı dökeriz....
Sözün tükendiği noktadayız, şimdi ancak dua'nın hükmü geçer..Dua'larımız,azmimiz ve kaabiliyetimizdir ;bilgi ve becerimizdir.. Dua'larımız ''O'' nun indindeki acz'imizin , kendi nazarımızdaki gayretimizin adıdır, dualarımız hal'imizdir...

Ya Rab bize güç ver..İmanımızda kavilik , işlerimizde samimiyet lutfet..Bizi başarıya ulaştır ; hükmünü yeryüzünde hakim kılmada..Bizi adaletinin memuru , merhametinin mümessili eyle..

Bize ''Türk'den gösterdiğin o güzel sıfatlarının yüzü suyu hürmetine , o güzel sıfatlarınla bizi bir eyle...

Amin...
Baki selamlar....

YORUM EKLE