Balkanlarda Merhamet

Merkezi Üsküp’te bulunan Merhamet Derneği Başkanı Adnan İsmail başta Makedonya olmak üzere Arnavutluk ve Kosova’da da faaliyetlerde bulunan Merhamet Derneği hakkında bilgiler verdi. Türkiye ile bölge arasında sivil toplum kuruluşlarının sağlam köprüler kurması gerektiğini ifade etti. Bosna Hersek’in unutulmaz lideri Aliya İzzet Begoviç’in açtığı yoldan gittiklerinin altını çizen İsmail, Balkanlar bölgesinin huzur ve selameti için  “Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak  Balkanlarda on yedi yıldır faaliyet  göstermektedir.   Eski Yugoslavya topraklarında esen çetin rüzgarları önceden öngörerek, “Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği 1997 yılında Üsküp’te kuruldu ve akabinde geçen yüzyılın sonunda Balkanların yaşadığı trajedilere hazırlıklı olmaya çalıştı Makedonya’nın tüm şehirlerinde bulunan şubeleriyle ve yüzlerce üyesi ile gönüllüsüyle “Merhamet” Kültür ve Yardımlaşma Derneği insanlık, hayırseverlik ve yardımlaşma değerleri ile özdeşleşen Makedonya’nın en saygın kuruluşlarından biri olmanın haklı gururunu yaşamaktadır.

 “Merhamet” bu topraklarda, 1999 yılında kendi vatanlarından kovulan 62.000’den fazla Kosovalı mülteciye yardım sunan dernek olarak hatırlanacaktır. Bilindiği üzere, 1999 yılının  ilkbaharında Sırp güçleri neredeyse tüm Kosovalı Arnavutları topraklarından kovarak bir etnik  soykırım gerçekleştirdiler. Mültecilerin çoğunun kendilerine zorluk çıkarmayan Arnavutluğa  yönelmelerine  rağmen, Kosova’nın güney bölgesinde yaşayan halk Makedonya’ya sığındı. Fakat,  Makedon silahlı güçleri bir haftalık bir süre boyunca Kosovalı mültecilerin Makedonya’ya girmelerine müsaade etmedi. Ve Makedonya – Kosova sınırında bir hafta boyunca emsali görülmemiş zorluklar içerisinde yaşam mücadelesi verildi. O günlerde, kalabalık sayıda ki diğer aktivistlerle birlikte “Merhamet” de oradaydı. Öyle ki, mültecilerin Makedonya’da farklı yerlerde kurulan kamplara ve müstakil evlere  yerleşmelerinin ardından da “Merhamet” ‘in misyonu devam etti. Bu dönemde, Türkiye’den de bir çok  yardım çalışmaları  gerçekleşti.

Öyle ki savaş zamanı olması sebebiyle sürekli olarak çatışmalarda yaralanan çok sayıda UÇK askeri vardı. Merhamet bu yaralıların Türkiye’nin en iyi hastanelerinde muayene görmelerine yardımcı oldu.  . Mültecilere  yardım etmek amacıyla Merhamet bünyesinde sağlık sektörü de kuruldu. Sağlık sektörü bünyesinde  açılan sağlık ocağında sadece mültecilere yönelik sağlık hizmetleri sunulmaktaydı. Bu süre esnasında,  ve sonrasında, bu sağlık ocağında 400’den fazla kişiye çeşitli sağlık hizmetleri sunulmuştur.  İnsani boyutun dışında Merhamet mültecilerin kültür ve eğitim alanında da eksik kalmamaları

için çalışmalar gerçekleştirdi.  .Aynı zamanda kamplarda ve evlerde mültecilere

yönelik eğitim-inanç içerikli kurslar düzenlendi. Bu amaçla, Merhamet, eğitim, kültür, din, hijyen vb. konulu binlerce broşür de hazırladı. Derneğimiz bünyesindeki Kadın Kolları’ndan 20’den fazla bayan arkadaşımız bu görevi üstlenerek 6 ay boyunca çalışmalar gerçekleştirdi. Doğrusu, Kadın Kolları  günümüzde de kadınlara yönelik kapsamlı etkinlikler düzenleyerek derneğimizin en faal üyeleri oldular.

Savaş dönemi olması hasebiyle bilginin zamanında ulaşması herşeyden önemli hale gelmişti.  Bu dönemde Merhamet bir haber ajansı kurarak savaş esnasında yaşanan olayları ve diğer gelişmeleri  Arnavutça, Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde olmak üzere sürekli olarak yayınlıyordu. Haber  yayını yapmakla birlikte, bu sektör, Kosova ve Makedonya’da yaşanan savaşlar esnasında ve akabinde

belgesel, eğitim içerikli ve kültürel içerikli yüzlerce kaset ve CD de yayınlamıştır. Aynı zamanda 2001 yılında Makedonya’da yaşanan kriz esnasında Merhamet Derneği 30.000  Makedonyalı Arnavut ailelere yönelik insani yardım dağıtımı da gerçekleştirdi. Kosova’daki savaş  esnasında olduğu gibi, Makedonya’daki çatışmalar esnasında da yine   Türkiye’ye  25’ten fazla yaralı asker gönderildi. Bununla birlikte insani yardım çalışmaları ile kültür, eğitim ve özellikle haberleşme alanında da yoğun çalışmalar gerçekleştirildi.

Aslında insani yardım çalışmaları ilerleyen yıllarda da devam etmiştir. Merhamet Derneği ve

TİKA’nın işbirliğiyle 2001 savaşı döneminde mağdur olan, ağır ekonomik şartlarda yaşayan ailelerin  çocuklarına 100.000 nüshaya yakın ücretsiz eğitim kitabı dağıtımı yapılmıştır. Bu faaliyetlerle birlikte  her eğitim yılının başında öğrencilere kitap, okul çantası, okul araç-gereçleri ve bayramlarda ailelere  yönelik gıda yardımı gerçekleştirilmektedir. Merhamet Derneği’nin kataloğunda gerçekleştirdiğimiz kültür-eğitim faaliyetlerini de  bulabilirsiniz. Öğrencilere yönelik burs dağıtımı ile birlikte onları bu tür çalışmalara teşvik etmek amacıyla kurs, bilgi yarışması ve farklı kültür-eğitim projeleri gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda 2003-2005 yılları arasında TİKA ile yapılan işbirliği neticesinde kırsal bölgelerde yaşayan 200’ün üzerinde öğrenci için ücretsiz bilgisayar kursu düzenlenmiştir. Bu çalışma kırsal bölgelerde yaşayan bu öğrencilere çok önemli bir destek olmuştur. Merhamet Derneği bilim alanında da çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir.   2004 yılında düzenlenen “Sami Fraşıri’nin 100. ölüm yıldönümü” isimli uluslararası sempozyumdur. Bunlarla birlikte, bu bağlamda

30’dan fazla seminer, panel ve tartışma programları gerçekleştirmiştir. Merhamet Derneği, tüm bu çalışmaların donörler, işbirlikçiler ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dostların yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğinin bilincindedir.  Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelerden de saygıdeğer dostlarımız mevcuttur.  Aynı zamanda, bu topraklarda Merhamet Derneği çoğu zaman farklı kültürel, eğitimsel ve insani yardım içerikli etkinliklerin koordinasyonunu sağlayan çatı kuruluş görevini de üstlenmiştir. Bu bağlamda Kosova ve Makedonya’da yaşanan savaşlar esnasında, önemli uluslararası dernek ve kuruluşlarla olan bağlantılarının yardımıyla birçok yerel derneğe insani yardım, kültür ve eğitim etkinliklerinde ter almaları için yardımcı olmuştur. Bunun dışında sivil-toplum etkinliklerinin şekillenmesi amacıyla Merhamet Derneği 15’e yakın farklı profile sahip derneğin kurulmasında ve akabinde bu derneklerin toplumumuzda önemli yer edinmeleri amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde de yardımını sunmuştur.

Merhamet Derneği birçok yerli ve uluslarası foruma üyedir. Bunların arasında merkezi Suudi Arabistan’da olan İslam Dünyasi Gençlik Kurulu ve merkezi Türkiye’de olan İslam Dünyası STK’lar Birliği gibi kuruluşlardır.

Merkezi Üsküp’te bulunan Merhamet Derneği Başkanı Adnan İsmail beye bu güzel faaliyetlerinden dolayı teşekkür etmek gerekir. Ama yalnızca teşekkürle bu faaliyetleri değerlendirmek yetmez, Türkiye ile Balkanlar arasında bir köprü vazifesi gören bu tür dernek vakıf vb kuruluşları desteklemek gerekiyor.

YORUM EKLE