Azerbaycan'ın varlığı Haydar Aliyev'in varlığı demektir

Diyorlar dahiler yüz yıldan, bin yılda bir dünyaya gelir. Büyük tarihi olan Azerbaycan yüzyıllar boyunca çok dahiler yetiştirmiş. Ancak böyle dahi insan dünyaya ne geldi, ne de zor ki bundan sonra gelebilir. Ben hep onunla iftihar ettik, bugün de gurur duyuyoruz. Nitekim o, Azerbaycanlı olduğu için gurur duyuyordu!

Düz 11 yıl önce (12 Aralık 2003) Azerbaycan'ın milli lideri, sadece türk, hem de tüm dünyada ün kazanan, bilgelik zirvesine yükselen değerli Haydar Aliyev yaşamla vidalaşıb.
İddia ebediyaşar liderdir. Çünkü işte Haydar Aliyev'in bilgeliği, siyaseti sonucu Azerbaycan, bağımsız, bölgede güçlü devlete dönüşmüştür. Hangi zirvede olmasına rağmen H.Eliyevin bir amalı vardı - halkına hizmet etmek, halkının yanında olmak, halkının acısını, sevincini paylaşmak. O bütün hayatını sadece bu idealler uğruna harcadı. Sovyetler Birliği'nin yönetiminde çalışanda da H.Eliyevin kalbi Azerbaycanla atıyordu. Sovyetler Birliği'nin eski başkanı Gorbaçov politikasına itiraz ederek yakaladığı önemli postan kənarlaşıb, doğma Naxçıvanın yerleştiğinizde da H.Eliyevi sadece Azerbaycan, Azerbaycanlıların gelecek kaderi düşündürüyordu. O yıllarda (1990-1993) Azerbaycan büyük tehlikelerle yüz yüze kaldı. Hem içeriden, hem dışarıdan Azerbaycan'ı çeşitli bölgelere parçalamaya hazırlanan güçler vardı. Diğer yandan ise Ermenistan ağabeyinin yardımıyla Dağlık Karabağ ve ona bitişik 7 rayonumuzu işgal etti.

O zaman Azerbaycan halkı kurtuluşa yolunu H.Eliyevin Bakü'ye döndü, iç ve dış düşmanları ram etmesinde görüyordu. Azerbaycan'ı bu belalardan sadece o kurtuldu edebilirdi. 1993 yılında Azerbaycan halkı büyük bilgelik gösterdi, ülkemiz, halkımız için en ağır anlarda Haydar Aliyev'e başvurdu, onu iktidara davet etti.
Azerbaycan xalıq H.Eliyevin cesaretini, kahramanlığını, liderliğini 20 Ocak faciası sırasında bir daha gördü. 20 Ocak faciası sırasında da o, kendi hak sesini yükseltti. Gerçi, o zaman Sovyetler Birliği'nin süqutuna henüz iki yıl zaman kalmıştı. Ancak Haydar Aliyev kendi cesur sesini yükseltti, Sovyet yönetiminin bu cinayetini kötüledi, onu kınadı. Bu ağır facianın acısına dayanamayan Haydar Aliyev hiçbir baskı, takip ve tehdide hiç uğraşmadan, Moskova'nın merkezinde öfke ve gazabını tüm dünyaya beyan etti.
İşte Haydar Aliyev'in kararı ile Azerbaycan'ın ulusal bayrağı - Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin üç renkli bayrağı Nahçıvan'da devlet bayrağı olarak ilan edildi.
1993 yılında halkın ısrarıyla Bakü'ye gelen H.Əliyev için Azerbaycan'ın bağımsızlığını korumak, geliştirmek, iç ve dış düşmanlarla mücadele etmek o kadar da kolay gelmedi. Ama Aliyev'in bilgeliği, siyaseti ve dünyadaki nüfuzu ona karşı duran ve dönüşmekte olan tüm güçleri karşısında diz çökertti. İddia dövletçiliyin esaslarını koydu, bağımsız Azerbaycan'ın Anayasası kabul edildi, tüm alanlarda ciddi reformlar yapıldı.

Tecrübeli devlet adamının büyük çabaları sonucunda ülkede toplumsal-siyasi istikrar geri getirildi, ünlü komşularımız tarafından toprakların işgalinin engellendi, Azerbaycan'ın yakın gelecekte dünya siyasetinde jeopolitik konumunu belirleyecek siyasi-ekonomik kavram geliştirilmiştir hazırlandı. Haydar Aliyev bağımsız Azerbaycan'ı siyasi fırtınaların cenginden alıp, onun stratejik konumlarını restore etti. Ona sabit ülke imajı kazandırdı. Birkaç kez Azerbaycan'da darbe girişimlerinin önü işte ölümsüz liderin politikaları sonucu alındı.

1993-2003 yıllarında H.Əliyev bağımsız Azerbaycan'ın geleceğinin temellerini ele kurup ki, hiçbir kuvvet onu laxlatmaq mümkün olamaz. İddia hızlı Azerbaycan'ı Güney Kafkasya'nın lider devletine çevirdi, Azerbaycan'ın dünya topluluklarında konumunu pekiştirdi. Bugün Azerbaycan'ın dünyadaki nüfuzu, gelişimi, kudreti H.Eliyevin ileri görüşlü politikalarının sonucudur.
Dünya tarihi kanıtlamıştır ki, şahsiyetlerin gücü, aklı, cesareti, siyasi iradesi ve bilgeliği mensup olduğu halkın, onun yarattığı devletin hayatında vazgeçilmez role sahiptir. Cesaretle diyebiliriz ki, bu kimlikler arasında modern bağımsız Azerbaycan devletinin mimarı ve kurucusu, ulu önder Haydar Aliyev'in özgü yeri vardır.

Türkiye'nin tanınmış devlet adamı Bülent Ecevit siyaset devi Haydar Aliyev'in sadece Azerbaycan halkı değil, tüm Türk dünyası karşısında hizmetlerini değerlendirirken büyük gururla söyledi: "güçlü önder bir millet hiçbir şeye nail olamaz. Haydar Ali Rıza oğlu Atatürk kadar güçlü bir Türk'tür. Haydar Ali Rıza oğlu bin yılda bir yetişen Dahilərdən ".
Haydar Aliyev mirasının araştırılması ile uğraşan bir çok müellifler ulu önderi yirminci yüzyılın siyaset devleri, mensup oldukları halklar için bedelsiz hizmetler göstermiş Charles de Gaulle, George Washington, Winston Churchill, Konrad Adenauer ve diğerleri ile bir sıraya koyuyorlar.

İddia çoğu devlet başkanları, siyasi militanlar gibi dünyanın renklerine aldanmadı. İddia zekası ile zenginliklere kazandı. Çünkü o, sadece halkının hizmetinde durdu: büyüklüğü, bilgeliği, cesareti, fədəkarlığı ve galibiyeti ile. Bugün her bir Azerbaycanlı H.Eliyevle gurur duyar, onun yokluğu farkedilmez. Çünkü bağımsız, güçlü Azerbaycan H.Eliyevin adıyla bağlıdır. Azerbaycan'ın varlığı H.Eliyevin varlığı demektir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Azərbaycanın varlığı Heydər Əliyevin varlığı deməkdir

Deyirlər dahilər yüz ildən, min ildən bir dünyaya gəlir. Böyük tarixi olan Azərbaycan əsrlər boyu çox dahilər yetişdirmişdi. Ancaq belə dahi insan dünyaya nə gəldi, nə də çətin ki bundan sonra gələ. Mən həmişə onunla fəxr etmişik, bu gün də fəxr edirik. Necə ki o, azərbaycanlı olduğu üçün fəxr edirdi!

Düz 11 il öncə (12 dekabr 2003) Azərbaycanın ümummilli lideri, nəinki türk, eləcə də bütün dünyada şöhrət qazanan, müdriklik zirvəsinə yüksələn əvəzolunmaz Heydər Əliyev həyatla vidalaşıb.

H.Əliyev əbədiyaşar liderdir. Çünki məhz Heydər Əliyevin müdrikliyi, siyasəti nəticəsində Azərbaycan, müstəqil, regionda güclü dövlətə çevrilib. Hansı zirvədə olmasına baxmayaraq H.Əliyevin bir amalı vardı – xalqına xidmət etmək, xalqının yanında olmaq, xalqının acısını, sevincini bölüşmək. O bütün həyatını yalnız bu amallar uğruna xərclədi. Sovetlər Birliyinin rəhbərliyində çalışanda da H.Əliyevin ürəyi Azərbaycanla döyünürdü. Sovetlər İttifaqının sabiq rəhbəri Qorbaçov siyasətinə etiraz edərək tutduğu mühüm postan kənarlaşıb, doğma Naxçıvanında məskunlaşanda da H.Əliyevi yalnız Azərbaycan, azərbaycanlıların gələcək taleyi düşündürürdü. Həmin illərdə (1990-1993) Azərbaycan böyük təhlükələrlə üz-üzə qaldı. Həm daxildən, həm xaricdən Azərbaycanı müxtəlif bölgələrə parçalamağa hazırlaşan qüvvələr mövcud idi. Digər tərəfdən isə Ermənistan böyük qardaşının köməyi ilə Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 rayonumuzu işğal etdi.

O zaman Azərbaycan xalqı nicat yolunu H.Əliyevin Bakıya qayıdıb, daxili və xarici düşmənləri ram etməsində görürdü. Azərbaycanı bu bəlalardan yalnız o xilas edə bilərdi. 1993-cü ildə Azərbaycan xalqı böyük müdriklik göstərdi, ölkəmiz, xalqımız üçün ən ağır anlarda Heydər Əliyevə müraciət etdi, onu hakimiyyətə dəvət etdi.
Azərbaycan xalıq H.Əliyevin cəsarətini, qəhrəmanlığını, liderliyini 20 Yanvar faciəsi zamanı bir daha gördü. 20 Yanvar faciəsi zamanı da o, öz haqq səsini ucaltdı. Baxmayaraq ki, o vaxt Sovet İttifaqının süqutuna hələ iki il vaxt qalmışdı. Ancaq Heydər Əliyev öz cəsarətli səsini ucaltdı, sovet rəhbərliyinin bu cinayətini pislədi, onu qınadı. Bu ağır faciənin acısına dözməyən Heydər Əliyev heç bir təzyiq, təqib və təhdidə məhəl qoymadan, Moskvanın mərkəzində hiddət və qəzəbini bütün dünyaya bəyan etdi.
Məhz Heydər Əliyevin qərarı ilə Azərbaycanın milli bayrağı - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı Naxçıvanda dövlət bayrağı kimi elan edildi.
1993-cü ildə xalqın təkidi ilə Bakıya gələn H.Əliyev üçün Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, inkişaf etdirmək, daxili və xarici düşmənlərlə mübarizə aparmaq o qədər də asan gəlmədi. Amma Əliyevin müdrikliyi, siyasəti və dünyadakı nüfuzu ona qarşı çevrilən və çevrilməkdə olan bütün qüvvələri qarşısında diz çökdürdü. H.Əliyev dövlətçiliyin əsaslarını qoydu, müstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası qəbul edildi, bütün sahələrdə ciddi islahatlar aparıldı.

Təcrübəli dövlət xadiminin böyük səyləri nəticəsində ölkədə ictimai-siyasi sabitlik bərpa olundu, bədnam qonşularımız tərəfindən torpaqların işğalının qarşısı alındı, Azərbaycanın yaxın gələcəkdə dünya siyasətində geosiyasi mövqeyini müəyyən edəcək siyasi-iqtisadi konsepsiya işlənib hazırlandı. Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanı siyasi fırtınaların cəngindən alıb, onun strateji mövqelərini bərpa etdi. Ona sabit ölkə imici qazandırdı. Bir neçə dəfə Azərbaycanda dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısı məhz ölməz liderin siyasəti nəticəsində alındı.

1993-2003-cü illərdə H.Əliyev müstəqil Azərbaycanın gələcəyinin bünövrəsini elə qurub ki, heç bir qüvvə onu laxlatmaq iqtidarında ola bilməz. H.Əliyev tez bir zamanda Azərbaycanı Cənubi Qafqazın lider dövlətinə çevirdi, Azərbaycanın dünya birliklərində mövqeyini möhkəmləndirdi. Bu gün Azərbaycanın dünyadakı nüfuzu, inkişafı, qüdrəti H.Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsidir.
Dünya tarixi sübut edib ki, şəxsiyyətlərin gücü, ağlı, cəsarəti, siyasi iradəsi və müdrikliyi mənsub olduğu xalqın, onun yaratdığı dövlətin həyatında əvəzedilməz rola malikdir. Cəsarətlə deyə bilərik ki, bu şəxsiyyətlər arasında müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, ulu öndər Heydər Əliyevin özünəməxsus yeri vardır.

Türkiyənin tanınmış dövlət xadimi Bülənt Ecevit siyasət nəhəngi Heydər Əliyevin yalnız Azərbaycan xalqı deyil, bütün türk dünyası qarşısında xidmətlərini qiymətləndirərkən böyük fəxrlə deyib: “Qüdrətli öndərsiz bir millət heç nəyə nail ola bilməz. Heydər Əlirza oğlu Atatürk qədər qüdrətli bir türkdür. Heydər Əlirza oğlu min ildən bir yetişən dahilərdəndir”.
Heydər Əliyev irsinin araşdırılması ilə məşğul olan bir çox müəlliflər ulu öndəri XX əsrin siyasət nəhəngləri, mənsub olduqları xalqlar üçün əvəzsiz xidmətlər göstərmiş Şarl de Qoll, Corc Vaşinqton, Uinston Çörçill, Konrad Adenauer və digərləri ilə bir sıraya qoyurlar.

H.Əliyev əksər dövlət rəhbərləri, siyasi xadimlər kimi dünyanın rənglərinə aldanmadı. H.Əliyev zəkası ilə zənginliklərə qalib gəldi. Çünki o, yalnız xalqının xidmətində dayandı: böyüklüyü, müdrikliyi, cəsarəti, fədəkarlığı və qalibiyyəti ilə. Bu gün hər bir azərbaycanlı H.Əliyevlə fəxr edir, onun yoxluğu hiss olunmur. Axı müstəqil, qüdrətli Azərbaycan H.Əliyevin adıyla bağlıdır. Azərbaycanın varlığı H.Əliyevin varlığı deməkdir.

YORUM EKLE