Asil Milletim

Uyduruk bir Osmanlıcılıktır almış başını gidiyor.Osmanlının Türk tarihinin zirvesi olduğunu herkes bilmekte,kabul etmekte.Başka bir deyişle Türk tarihi sanki Osmanlıyı meydana getirmek için yaratılmış gibi.Ancak Osmanlı hanedanlığının süresi doldu,şanlı tarihimizde gurur duyacağımız yerini almıştır. Nasıl Selçuklu,Akkoyunlu vs tarihteki yerini aldıysa bu da öyledir.Artık yeni devletimize bakacağız.Türk tarihi de zaten hep bu ve benzerlerinden ibaret değil mi?

Siyasi iktidar neo Osmanlıyım derken Osmanlının Türk,hatta Oğuz’un Kayı boyundan olduğunu her fırsatta niçin dediğini bir öğrenmesi lazım.Yoksa koca devlet soysuzluk üzerine kurulmuş bir cihan imparatoru değildi.Fransa kralına yazılan mektubu gururla okuyan o zamanki başbakan,şimdiki cumhurbaşkanı,bir Türk olan Şah İsmail’e yazılan mektubun niçin “biladerim” diye başladığını da bilmeli.

Osmanlıcılık demek bölücülük yapmak demek değildir.Rabbimin bu milleti dünyayı yönetsin,ama adaletle yönetsin diye yarattığını düşünen ve inananlardanım.Ama en beynelmilel olduğu dönemde dahi asli unsuru başta idareciler olmak üzere hiçbir zaman unutmadılar.

Türk’ün sadece basit bir ırk ismi olmadığını tüm dünyaya öğretmek gerekir.Elbette başta mevcut iktidara bunu öğretmeliyiz.Bu millet tarih boyunca hiçbir zaman aşağılık duygusuna kapılmadı,hiçbir zaman da kompleksli bir topluluk olmamıştır.Kendisini Türk hisseden herkesi Türk saymıştır.Etnisitecilik asla yapmamıştır.Bir sırpı veya başka birisini alıp sadrazam dahi yaparken onu kendinden sayma ali cenaplığını dahi göstermiştir.Hatta farklı soydan gelenleri bile artık Türküm dediğinden en ufak ayırıma tabi tutmadan kendinden bilmiştir.”Dili dilimden,dini dinimden” demekle de bunu en asil şekilde göstermiştir.Devletin en zor şartlarda imzaladığı Lozan anlaşmasında bile gayrımüslim unsurların haricini azınlık saymamış,onları milletin asli unsuru saymıştır.

İslam,soysuzların dini değildir ki bize İslamcı geçinenler soysuzluğu empoze etmeye çalışmaktalar.Asil insanların dinidir İslam.Etnik olarak nereden gelirsen gel,islamla şereflenen herkes asil biri olur.Ama bize sunulan soysuz İslamcılık.Osmanlı soysuz muydu da bunu savunurlar,anlamak zor.Aslında çok zor değil,amaçlarına bakmak yeterli.Niçin soysuzların inancıymış gibi İslamcılık yaptığınızı gayet iyi biliyoruz.

Bu toplum açık bir toplumdur.Herkes gereğini yerine getirip düşündüğünde olduğundan daha iyi konuma gelebilir.İster zengin olur,ister devlet adamı,ne isterse olabilir.Dağda çocukluğunda çobanlık yapan Süleyman Demirel veya Rize’den gelen kayıkçının oğlu R.Tayyip Erdoğan önce başbakan,sonra da cumhurbaşkanı bile olabilir.Biz kapalı,sınıflara ayrılmış bir toplum değiliz.Tam tersi açık bir toplumuz.Bunu demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden ne İngiltere’de,ne ABD’de,ne gelişmiş herhangi bir ülkede,ne de Müslüman olduğunu söyleyen arap ülkelerinde göremezsiniz.Herkes aklını başına alıp takkesini önüne koyup düşünmelidir geldiğimiz durumu.

Osmanlıda bu soysuz İslamcılık yerleşmeye başlayınca nasıl İslam ülkelerinin bizden koparıldığını tarih kitapları yazmakta,merak eden okusun.Türke ihanet edenin iflah olma şansı yok.Rabbim ona zulümlerin en alasını verdi,bundan sonra da verecektir.Filistin bunun en büyük örneği.Dün orda Türk askeri onlar için çarpışırken o askerlerimizi arkadan vurup karınları deşerek süngülerinin tepesine takıp İngilizlere ikram diye sunanlara Rabbim bugünkü cezayı vermeseydi herhalde O’nun adaletinden şüphe ederdik.Ki onun adaletinden şüphe olmaz.

Mazlum herkesi bu millet her şeye rağmen savunmuş,korumuştur.Bu milletin misyonudur zaten.Kore’ye de gideriz,Somali’ye de,dünyanın öbür ucuna da,Suriye’ye de.Ama kucağımıza oturup da kimsenin sakalımızı yolmasına müsaade etmeyiz.Bu millet kendisine kurşun sıkana kan da vermiştir ama gereğini de yapmıştır.Bakmayın basiretsiz idarecilerimizin olduğu döneme denk gelmemize.Bu devran hep böyle gitmez.Bu devlet,bu millet birkaç tv programına çıkıp bölücülük yapanlarla hem devlet olmadı,hem millet olmadı. Ayn el arap’ta zulme elbet rızamız yok ama aklınca bölücülük yapanlara da rızamız olamaz.

YORUM EKLE