Amerika'nın Aptallıkları Rusya'yı Büyütüyor

  Ukrayna’nın güney doğusunda hemen Rusya sınırında yer alan ve Rusların yaşadığı Donetsk bölgesinde ayrılıkçı Ruslar fiilen hakimiyet kurdu. Rusya destekli paramiliter silahli güçler ile Ukrayna Ordusu bu bölgede hakimiyet için çatışıyor. Bölge Rusya destekli paramiliter güçlerin kontrolunde ve Ukray’an bu bölgeninde Kırım gibi Rusya tarafından ilhak edilmesi yada bağımsız hale getirilmesinin önlemek için dünyanin desteğini arıyor.

  Sovyetler Birliği 70 yıl boyunca büyük bir milletler hapishanesi olarak nitelendirilirdi. Bu milletler hapishanesi Stalın döneminde etnik, kültürel, tarihsel ve dinsel paradıgmalar dikkate alınmayarak birbirinden parçalandı. Sovyetler çöktükten sonra kurulan bütün cumhuriyetlerde toprak sorunu ortaya çıktı. Karabağ sorunu bu Stalinist bölme politikasının bir ürünüdür. Yine Gürcistan’in Abazya ve Osetya ile yaşadığı sorunda bundan kaynaklanır. Orta Asya Türk devletleri arasında da zaman zaman gerginleşen toprak sorunları vardır. Ukrayna’nın Rusya ile yaşadığı ve ABD-AB ile Rusya’yı karşı karşıya getiren sorunda Stalin zamannında sosyoloji dikkate alınmadan masa başında çizilmiş sınırların ortaya çıkardığı bir sorundur.

    Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra bağımsızlığını ilan eden ülkelerden Ukrayna uzun bir süra ABD tarafından tanınmadı! Bunun nedeni Ukrayna’nın elinde bulunan Sovyet döneminden kalma nükleer silahlardı! ABD Ukrayna’yı tanıma karşılığında nükleer silahlarını Rusya’ya teslim etme şartını koşmuştu! Ukrayna nükleer silahlarının tümünü Rusyaya teslim etti ve ABD taraından tanındı! O dönemde Rusya’da devlet organizasyonu çökmüş, perişan bir ekonomi vardı. Rusya’yı mafya
baronları yönetiyordu! ABD ve Batı dünyası hızlı hareket edip Sovyetler’den kopan ve Avrupa kıtasında yer alan cumhuriyetleri NATO’ya alabilirlerdi. Rusya Yeltsin tarafından yönetiliyordu ve Yeltsin Batı yanlısı bir liderdi. Ayrıca içerde yönetimsel ve ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Mesela Ukray’nanın NATO’ya alınmasına Rusya direnemezdi! Ama ABD ve Batı büyük aptallıklar yaptı. Ukrayna’yı NATO’ya almayı bırak elindeki nükleer silahları Rusya’ya teslim etmeye zorladılar ve
ettirdiler!

  Aynı ABD ve İngiltere ikinci dünya savaşı sonrası yaptıkları büyük aptallıklarla Sovyetleri bir süper güç haline getirmişti! ABD ve İngiltere’nin büyük aptallıkları sayesinde Sovyetler Avrupanın ortasına kadar komünist ideoloji ile fiiili hakimiyet kurdu. Savaş sonrasi Polonya’lı bir aydın aynen şunu söylemişti; “İngiltere bizi Alman işgalinden kurtarmak için ikinci dünya savaşını başlattı, savaşın sonunda bizi Rusya’ya teslim etti, bizim için bir sokak gangasteri ile İngiliz başbakanı Churchill arasında hiçbir fark yoktur”! Mistik Türkçü Nihal Atsız’da İngiliz başbakanı Churchill ile ABD başkanı Roosevelt’in Avrupa’nın yarısını Rusya’ya bırakmalarının büyük bir aptallık olduğunu belirtmişti!

  Bugün Ukrayna gibi eski Sovyet ülkelerinde hala büyük bir Rusya tehditi varsa bu Bati yanı demokrasi dünyasinin aptallıkları sayesindedir! Ukrayna ile Rusya Donetsk ve Kırım yarımadası yüzünden çatışmaya girerse Rusya dışişleri bakanının söylediği gibi Ukrayna yok olacaktır! Batı dünyası ve ABD ise bunu seyredecektir! ABD ve Bati refah toplumu olarak savaşı asla göze alamazlar! Bunlar ancak vekalet yoluyla geri ülkelerden devşirilen paramiliter güçlerle savaş kışkırtıcılığı yaparlar! Bati ve ABD kendi ordusu ile savaş yeteneğini felsefi ve ahlaki olarak yitirmiş durumdadır! ABD’nin elinde nükleer silahlar olmasa dünya hakimiyetini tamamen yitirirdi! Rusya ise Çarlık dönemi utopyalarını bir bir hayata geçiriyor ve yayılıyor! ABD aptallıklar yapmaya devam ederse Çin ile ekonomik Rusya ile askeri ve stratejik savaşını kaybedecektir! Demokrasi karşıtı iki otoriter gücün kazanması dünyayı daha iyi bir yer yapmayacaktır!

YORUM EKLE