Ali Hasanov 55 yaşında

 Bu gün Azerbaycan Cumhurbaşkanının Medya konularda yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal-Politik Şube Müdürü, tarih bilimleri doktoru, profesör Ali Hasanovun 55 yaşı tamam olup. Ali Hasanov sadece Azerbaycan'da, hem de tüm dünyada büyük nüfuza sahip olan yetkililerden biridir. A.Hasanov ümummilli lider H.Aliyevin ideyalarının daşıyıcılarından olup. Ümummili liderin düşüncelerini bugün de yaşatmaqla halkına, milletine hizmet eder.

A.Hasanov bu zirveye hiç de kolay çıkmadı. Temsil olunduğu adreslerde kendi bilgi ve becerisi, siyasi öngörüsü ile seçilen A. Hasanov 1994-1995 yıllarında Yeni Azerbaycan Partisi İdeoloji müdürü, 1995-1996 yıllarında Azerbaycan Cumhurbaşkanının Yürütme Ofisi Medya departmanı müdür yardımcısı, 1996-2005- yıllarda ise Azerbaycan Cumhurbaşkanının Yürütme Ofisi Medya müdürü görevlerine kadar yükseldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanının 19 Temmuz 2005 tarihli kararı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanının İdaresi Sosyal-Politik Şube Müdürü tayin edildi. 1. derece devlet müşaviridir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının 9 Mart 2010 tarihli kararı ile 1. derece "Vatana hizmete göre" madalyası ile ödüllendirilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının 23 Şubat 2015 tarihli kararnamesi ile Azerbaycan Cumhurbaşkanının Medya konularda yardımcısı tayin edildi.A.Hasanov Azerbaycan devlet politikasının temel tebliğatçısıdır. Onun taşıdığı görev devletin siyasi çizgisinin belirlenmesi ve korunup saklanmasında çok önemli olarak kabul edilir. A.Hasanov bu ağır ve sorumluluk görevin üstesinden hakkıyla geliyor. Azerbaycan'da siyasi parti, sivil toplum kuruluşları ve medyada çalışmak, onların etkinliğini düzenlemek, kontrol etmek o kadar da kolay bir mesele değildir. Özellikle de küreselleşen, dört bir tarafımızda çeşitli olayların yaşandığı, dış düşmanlarımızın sayısının arttığı bir dönemde. A.Hasanov 20 yıldır, bu alanda sayısı az olmayan, onu gözü almayan iç ve dış düşmanlarıyla savaşır. Ama her durumda isteğine nail olur ki, bu da siyasi militanın kararlılığı ve prinsipiallığın kaynaklanmaktadır. A.Hasanovun düşmanları üzerinde zaferi sadece Azerbaycan halkının geleceğine, dövletçiliyinin güçlenmesine, milli liderin düşüncelerinin korunmasına hesaplandı. A.Hasanov hem de Azerbaycan'a dışarıdan gelen hamleleri de def etmek uygundur. Bu da onun siyasi öngörüsünün sonucudur. Özellikle de bir takım uluslararası kuruluşların Azerbaycan'a karşı çifte standartlardan çıkış yapmalarını tutarlı olgularla altüst eden A.Hasanov defalarca onların arqumentlerinin asılsız olduğunu ispat edip.

A.Hasanov Azerbaycan'ın diğer devletlerle işbirliğinin güçlenmesinde de büyük hizmetler gösterip. Bu günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Rusya Federasyonu ile dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesinde büyük katkılardan" dolayı A.Hasanovu "Dostluk" nişanı ile taltif etmesi dediğimizi kanıtıdır. A.Hasanov Azerbaycan'ın uluslararası ilişkiler ve jeopolitik sisteminin gelişimine de büyük önem veriyor.

A.Hasanov siyasetçi olmakla birlikte, bir bilim adamı olarak da yazarı olduğu kitaplarla sadece Azerbaycan, dünya siyasi sistemine katkıda bulunmuş olup. Onun sanballı eserleri modern dünya ülkelerinin siyasi sistemlerinden, yönetim rejimlerinden, yönetimlerin temel işlevleri ve faaliyet ilkelerinden, sosyal-siyasi institutlarından bahsediyor.

Örneğin, A.Hasanovun "Geosiyasət" kitabı geosiyaset alanında Azerbaycan dilinde ışık yüzü görmüş ilk dərslikdir. Burada geosiyasətin Dalı olarak meydana gelmesi, temel kavramların oluşması, oluşumu ve gelişiminin tarixşünaslığında göz salınır, onun teorik kaynakları, düzenlilik, nesne ve nesne, kategorileri, aktörlere ilişkin klasik geosiyaset adamlarının, modern araştırmacıların görüşleri analiz edilir, çeşitli dönemleri, farklı jeopolitik okulları temsil eden siyasətşünasların bilimsel teorileri incelenir, karşılaştırdı olunur. Kitapta, ayrıca ortaçağdan başlayarak günümüze kadar cereyan eden önemli jeopolitik olaylar, gezegenin jeopolitik özellikleri, jeopolitik güç merkezleri ve onlar arasındaki ilişkiler, küreselleşen dünyada jeopolitik konulara yeni bakışlar, milli devlet çıkarları için mücadele, yeni dünya düzeni, insanlığı tehdit ve meşgul eden temel ekonomik, siyasi, enerji güvenliği, küresel ulaşım-iletişim, ticaret, hammadde, uluslararası trafikte sorunlar mevcut durumu, potansiyel hakkında bilgi verilir, okuyucunun jeopolitik bilgilerini, hayal ve kavramlarını derinleştiren materyaller sunulmaktadır.

"Dünya ülkelerinin modern siyasi sistemleri" kitapta ise yazarın en eski dönemlerden başlayarak günümüze kadar dünyada devlet yönetim sistemlerinin oluşumu ve gelişimi, devletlerin siyasi yapısı, yönetim rejimlerinin özellikleri vb. meselelerle tanıdık, devletlerin siyasi düzlemde karşılaştırmalı analizini verir. İki bölümden ve dört bölümden oluşan kitabın yazarları "siyasi sistem" hakkında genel kavramlardan başlamış, ABD, Türkiye, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Brezilya ve tamamen BM'nin tam üyesi olan 193 devletin çeşitli doğal, coğrafi bölge ve nüfus xarakteristikasına, insan gelişimi endeksine, jeopolitik bakımından, uluslararası ilişkiler sisteminde tuttuğu yere ve role göre siyasi sistemlerini kapsamlı analiz etmişlerdir. Yeni yayında Azerbaycan'ın siyasi ve yönetim sistemine - devlet yapısı, devletin tipi, devlet başkanı, yasama, yürütme ve yargı, sosyal kurumlar ve siyasi partiler gibi konulara özel bir yer verildi.

A.Hasanovun "Modern uluslararası ilişkiler ve Azerbaycan'ın dış politikası" kitabının ikinci baskısı ise yazarın 1993-2012 yıllarında ülkemizin çeşitli üniversitelerinde "Çağdaş uluslararası ilişkiler ve Azerbaycan'ın dış politikası", "Azerbaycan çağdaş uluslararası ilişkiler sisteminde", "Dünya siyaseti, modern uluslararası ilişkiler ve Azerbaycan "konularında özel kurslarda okuduğu dersler bazında hazırlanıp. Azerbaycan'da bu alanda içsel ümumileşdirici öğretim metodik edebiyat, politologiyaya dahil uluslararası ilişkilere, dünya siyasetine ve devletlerarası ilişkilere ait derslikler şimdilik yok derecesindedir. Bu da açıktır, çünkü ülkemizde bu fenlerin öğretimi ve öğrenilmesi sadece bağımsızlık elde edildikten sonra mümkün olup. "Azerbaycan'ın geosiyaseti" adlı ders kitabı ise günümüzde bu meselelerin tetkik alanında yeni bir yön açıyor. Profesör A.Hasanovun bu dair sanballı eseri müsteqilliyimiz döneminde Azerbaycan'ın hem ulusal gelişme, hem de güvenlik politikalarının öğrenilmesi açısından çok değerli bir araştırma çalışmasıdır.

A.Hasanov yardım misyonuna missal olabilecek bir husus ise onun girişimiyle "Kaspi" gazetesinin ve "Kaspi" Eğitim Merkezinin projesi esasında dahi Azerbaycan düşünürü, şair ve oyun yazarı Hüseyin Cavidin eserleri ilk kez Türkiye'de çağdaş Türk diline uyarlanmış biçimde yayın olunmasıdır ki, bud a Türkiye okuyucuları tarafından beğeniyle karşılandı.

A.Hasanov bundan sonra ne kadar yüksekliklere kalkacaksa, bir o kadar hedefte olacak - iç ve dış düşmanları tarafından. Ama onun gelecek mücadelesinde de galip çıkacağına şüphe yok. Çünkü, onun mücadelesi milli liderin fikirlerinin, Azerbaycan'ın devlet ve devlet düzeninin korunmasına, yad ellere geçmemesine istiqametlenib.

Bu yolda size başarılar !!!

***********************************************

Əli Həsənov - 55 yaş

Bu gün Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri, tarix elmləri doktoru, professor Əli Həsənovun 55 yaşı tamam olub.

Əli Həsənov nəinki Azərbaycanda, eləcə də bütün dünyada böyük nüfuza sahib olan rəsmilərdən biridir. Ə.Həsənov ümummilli lider H.Əliyevin ideyalarının daşıyıcılarından olub. Ümummili liderin ideyalarını bu gün də yaşatmaqla xalqına, millətinə xidmət göstərir.

Ə.Həsənov bu zirvəyə heç də asanlıqla çıxmayıb. Təmsil olunduğu ünvanlarda öz bilik və bacarığı, siyasi uzaqgörənliyi ilə seçilən Ə.Həsənov 1994-1995-ci illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının İdeologiya şöbəsinin müdiri, 1995-1996-cı illərdə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının İctimai-siyasi şöbəsi müdirinin müavini, 1996-2005-ci illərdə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatının İctimai-siyasi şöbəsinin müdiri vəzifələrinə qədər yüksəlib.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 19 iyul 2005-ci il tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri təyin edilib.

1-ci dərəcəli dövlət müşaviridir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 9 mart 2010-cu il tarixli Sərəncamı ilə 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunub.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 fevral 2015-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi təyin edilib.

Ə.Həsənov Azərbaycan dövlət siyasətinin əsas təbliğatçısıdır. Onun daşıdığı vəzifə dövlətin siyasi xəttinin müəyyənləşməsi və qorunub saxlanmasında çox əhəmiyyətli hesab olunur. Ə.Həsənov bu ağır və məsuliyyətli vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəlir. Azərbaycanda siyasi partiya, QHT-lər və mediaa ilə işləmək, onların fəaliyyətini tənzimləmək, nəzarətdə saxlamaq o qədər də asan bir məsələ deyil. Xüsusən də qloballaşan, dörd bir tərəfimizdə müxtəlif hadisələrin baş verdiyi, xarici düşmənlərimizin sayının artdığı bir dönəmdə. Ə.Həsənov 20 ilə yaxındır ki, bu sahədə sayı az olmayan, onu gözü götürməyən daxili və xarici düşmənləriylə mübarizə aparır. Amma bütün hallarda istəyinə nail olur ki, bu da siyasi xadimin əzmkarlığı və prinsipiallığından irəli gəlir. Ə.Həsənovun düşmənləri üzərində qələbəsi yalnız Azərbaycan xalğının gələcəyinə, dövlətçiliyinin möhkəmlənməsinə, ümummilli liderin ideyalarının qorunmasına hesablanıb.

Ə.Həsənov həm də Azərbaycana xaricdən gələn həmlələri də dəf etmək iqtidarındadır. Bu da onun siyasi uzaqgörənliyinin nəticəsidir. Xüsusən də bir sıra beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı ikili standartlardan çıxış etmələrini tutarlı faktlarla alt-üst edən Ə.Həsənov dəfələrlə onların arqumentlərinin əsassız olduğunu sübuta yetirib. Ə.Həsənov Azərbaycanın digər dövlətlərlə əməkdaşlığının güclənməsində də böyük xidmətlər göstərib. Bu günlərdə Rusiya prezidenti Vladimir Putin “Rusiya Federasiyası ilə dostluğun və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsində böyük töhfəyə” görə Əli Həsənovu “Dostluq” ordeni ilə təltif etməsi dediklərimizə sübutdur.

Ə.Həsənov Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər və geosiyasi sisteminin inkişafına də böyük diqqət yetirir.
Ə.Həsənov siyasətçi olmaqla yanaşı, bir alim kimi də müəllifi olduğu kitablarla nəinki Azərbaycan, dünya siyasi sisteminə töhfə vermiş olub. Onun sanballı əsərləri müasir dünya ölkələrinin siyasi sistemlərindən, idarəçilik rejimlərindən, hakimiyyət orqanlarının əsas funksiyaları və fəaliyyət prinsiplərindən, ictimai-siyasi institutlarından bəhs edir.
Məsələn, Əli Həsənovun “Geosiyasət” kitabı geosiyasət sahəsində Azərbaycan dilində işıq üzü görmüş ilk dərslikdir. Burada geosiyasətin elm sahəsi kimi meydana gəlməsi, əsas anlayışların yaranması, formalaşması və inkişafının tarixşünaslığına nəzər salınır, onun nəzəri mənbələri, qanunauyğunluqları, obyekt və predmeti, kateqoriyaları, aktorları ilə bağlı klassik geosiyasət xadimlərinin, müasir tədqiqatçıların baxışları təhlil olunur, müxtəlif dövrləri, fərqli geosiyasi məktəbləri təmsil edən siyasətşünasların elmi nəzəriyyələri araşdırılır, qarşılıqlı şəkildə müqayisə olunur. Kitabda, həmçinin orta əsrlərdən başlayaraq müasir dövrə qədər dünyada cərəyan edən əsas geosiyasi hadisələr, planetin geosiyasi xarakteristikası, geosiyasi güc mərkəzləri və onlar arasındakı münasibətlər, qloballaşan dünyada geosiyasi məsələlərə yeni baxışlar, milli dövlət maraqları uğrunda mübarizə, yeni dünya nizamı, bəşəriyyəti təhdid və məşğul edən əsas iqtisadi, siyasi, enerji təhlükəsizliyi, qlobal nəqliyyat-kommunikasiya, ticarət, xammal, beynəlxalq daşımalar kimi məsələlərin mövcud vəziyyəti, perspektivləri haqqında ətraflı məlumat verilir, oxucunun geosiyasi biliklərini, təsəvvür və anlayışlarını dərinləşdirən materiallar təqdim olunur.
“Dünya ölkələrinin müasir siyasi sistemləri” kitabda isə müəllif ən qədim dövrlərdən başlayaraq günümüzə qədər dünyada dövlət idarəçilik sistemlərinin formalaşması və inkişafı, dövlətlərin siyasi quruluşu, idarəçilik rejimlərinin xüsusiyyətləri və s. məsələlərlə tanış edir, dövlətlərin siyasi müstəvidə müqayisəli təhlilini verir.
İki hissədən və dörd fəsildən ibarət olan kitabın müəllifləri “siyasi sistem” barədə ümumi anlayışlardan başlamış, ABŞ, Türkiyə, Rusiya, Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya, İtaliya, Braziliya və bütövlükdə BMT-nin tamhüquqlu üzvü olan 193 dövlətin müxtəlif təbii, coğrafi ərazi və əhali xarakteristikasına, insan inkişafı indeksinə, geosiyasi əlamətlərinə, beynəlxalq münasibətlər sistemində tutduğu yerə və rola görə siyasi sistemlərini hərtərəfli təhlil etmişlər. Yeni nəşrdə Azərbaycanın siyasi və idarəetmə sisteminə – dövlət quruluşu, dövlətin tipi, dövlət başçısı, qanunverici, icra və məhkəmə hakimiyyəti, ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalar kimi məsələlərə xüsusi yer verilib.


Əli Həsənovun “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti” kitabının ikinci nəşri isə müəllifin 1993-2012-ci illərdə ölkəmizin müxtəlif ali məktəblərində “Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti”, “Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində”, “Dünya siyasəti, müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycan” mövzuları üzrə xüsusi kurslarda oxuduğu mühazirələr əsasında hazırlanıb. Azərbaycanda bu sahədə məxsusi ümumiləşdirici tədris-metodik ədəbiyyat, politologiyaya, o cümlədən beynəlxalq münasibətlərə, dünya siyasətinə və dövlətlərarası əlaqələrə aid dərsliklər hələlik yox dərəcəsindədir. Bu da aydındır, çünki ölkəmizdə həmin fənlərin tədrisi və öyrənilməsi yalnız müstəqillik əldə ediləndən sonra mümkün olub.
“Azərbaycanın geosiyasəti” adlı dərsliyi isə müasir dövrdə bu məsələlərin tədqiq olunması sahəsində yeni bir istiqamət açır.

Professor Əli Həsənovun bu dair sanballı əsəri müstəqilliyimiz dövründə Azərbaycanın həm milli inkişaf, həm də təhlükəsizlik siyasətinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli bir tədqiqat işidir.


Ə.Həsənov xeyriyyəçilik missiyasına missal ola biləcək bir məqam isə onun təşəbbüsü ilə "Kaspi” qəzetinin və "Kaspi” Təhsil Mərkəzinin layihəsi əsasında dahi Azərbaycan mütəfəkkiri, şair və dramaturq Hüseyn Cavidin əsərləri ilk dəfə olaraq Türkiyədə müasir Türk dilinə uyğunlaşdırılmış formada nəşr olunmasıdır ki, bud a Türkiyə oxucuları tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb.

Ə.Həsənov bundan sonra nə qədər yüksəkliklərə qalxacaqsa, bir o qədər hədəfdə olacaq – daxili və xarici düşmənləri tərəfindən. Amma onun gələcək mübarizəsində də qalib çıxacağına şübhə yoxdur. Çünki, onun mübarizəsi ümummilli liderin ideyalarının, Azərbaycanın dövlət və dövlətçiliyinin qorunmasına, yad əllərə keçməməsinə istiqamətlənib. Sizə uğurlar!!!
YORUM EKLE